Szkolenia: Integrowana Produkcja Roślin – Rośliny Rolnicze

Inne aktualności:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu organizuje w dniach 01-02.07.2021 r. szkolenia z Integrowanej Produkcji Roślin – rośliny rolnicze.

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Potwierdzeniem wysokiej, jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i upoważnia do:

– prowadzenia integrowanej produkcji,

– ubiegania się o certyfikat Integrowanej Produkcji,

– stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych przy użyciu opryskiwaczy.

Szczegółowe informacje w zakładce wydarzenia – szkolenia – szkolenia płatne – Integrowana produkcja roślin

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content