Profesjonalizm i bezpieczeństwo podstawą oferty turystyki wiejskiej w dobie pandemii

Inne aktualności:

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt pt. „Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług”, który ma na celu  poprawę jakości świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.agroturystyka.pl
oraz www.pftw.pl.

Do pobrania:

Zapraszamy na konferencję – aktualne zagadnienia technologiczne i organizacyjne w produkcji buraków cukrowych

Wyzwania dla pomorskiego rolnictwa na starcie PS WPR 2023-2027 w świetle wyników rachunkowości rolnej PL FADN

Skip to content