Profesjonalizm i bezpieczeństwo podstawą oferty turystyki wiejskiej w dobie pandemii

Inne aktualności:

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, realizuje projekt pt. „Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług”, który ma na celu  poprawę jakości świadczonych usług turystycznych na wsi i zwiększeniu bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.agroturystyka.pl
oraz www.pftw.pl.

Do pobrania:

Zasady przeprowadzania uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny

Zaproszenie na inaugurację programu edukacyjnego “Zdążyć przed rakiem piersi”

Skip to content