Konkurs „Weki z Pomorskiej Spiżarni”

Inne aktualności:

Konkurs pn. „Weki z Pomorskiej Spiżarni skierowany jest do mieszkańców województwa pomorskiego, którzy prowadzą działalność w formie rolniczego handlu detalicznego na terenie województwa pomorskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie przetwórstwem żywności i sprzedażą produktów wytworzonych z własnej uprawy, hodowli lub chowu, zwiększenie zainteresowania produktami lokalnymi wśród konsumentów oraz promocja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania i sprzedaży produktów rolno-spożywczych charakterystycznych dla województwa pomorskiego, w tym wzrost jego atrakcyjności poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu – PDF

Karta zgłoszenia – Word

Skip to content