Konkurs pt. „Producent Bydła Mięsnego Roku 2021”

Inne aktualności:

PZPBM  zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt. ” Producent Bydła Mięsnego roku 2021″

Szanowni Państwo!

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego we współpracy z Fundacją Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich przystąpiło do organizacji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu PRODUCENT BYDŁA MIĘSNEGO ROKU.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Redaktora Naczelnego dwumiesięcznika ,,Hoduj z Głową Bydło’’ -wydawnictwa APRA Sp. z o.o.. Wystąpiliśmy również o objęcie patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, JM Rektora SGGW. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas VII Forum Sektora Wołowiny.
Celem Konkursu jest integracja środowiska hodowców bydła mięsnego i opasowego z sektorem przemysłu mięsnego, upowszechniane wiedzy o chowie i hodowli bydła ras mięsnych, ukazanie znaczenia tego działu produkcji rolnej dla bioróżnorodności i dla gospodarki narodowej. Kapitułę Konkursu stanowią przedstawiciele organizatora Konkursu, Patronów Honorowych i Patrona Medialnego.
W wyniku konkursu zostaną wyłonieni najlepsi producenci bydła mięsnego za rok 2021 w następujących kategoriach(formularze otwierają się po kliknięciu w wybraną kategorię tematyczną):
Hodowca
Producent opasów
Producent odsadków

Regulamin Konkursu

Warunki uczestnictwa 

  1. Konkurs kierowany jest do osób zajmujących się opasem bydła i hodowlą bydła mięsnego.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne oraz osoby reprezentujące osoby prawne.
  3. Kandydatów do Konkursu zgłaszają Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Związki Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz inne organizacje i grupy zrzeszające hodowców i producentów bydła mięsnego. 
  4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
  5. Do udziału w konkursie można zgłosić kandydatów w 3 kategoriach: 
  • hodowca,
  • producent odsadków,
  • producent opasów.
  1. Każdy kandydat może być zgłoszony w dwóch z trzech kategorii opisanych w § 5 pkt.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną dostępnego na stronie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego – pzpbm.pl 
  3. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 22 października 2021 .
  4. Zgłoszenia uczestników, które wpłyną po terminie określonym w § 5 pkt. 8, nie będą mogły brać udziału w konkursie.

Zasady przeprowadzania uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny

Szkolenie: “Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych i instrumenty wsparcia”

Skip to content