Konkurs kulinarny o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „POMORSKIE SMAKI” 2022

Inne aktualności:

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 12 lipca br. podjął uchwałę nr 686/368/22 w sprawie ogłoszenia Konkursu kulinarnego o Bursztynowy Laur Marszałka Województwa Pomorskiego „POMORSKIE SMAKI” 2022 na najlepszy produkt.
Celem konkursu jest identyfikacja i gromadzenie wiedzy o produktach wytwarzanych z poszanowaniem regionalnych tradycji, eksponowanie wartości pomorskiej kultury z jej regionalną różnorodnością i dziedzictwem lokalnych społeczności oraz promocja produktów żywnościowych specyficznych dla regionu pomorskiego. Ponadto konkurs służy budowaniu atrakcyjnej marki kulinarnej regionu.


Zgłoszenia można przesyłać do 10 sierpnia br.


Termin Konkursu: 30 sierpnia 2022 r.

Proszę o rozpowszechnienie informacji o Konkursie w miarę posiadanych przez Państwa możliwości.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu,
  2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia (w wersji edytowalnej),
  3. Załącznik nr 2 (Laury 2012-2021).

Warsztaty wyjazdowe “Przetwórstwo produktów rolnych” 6-9.09.2022 r. dla mieszkańców województwa pomorskiego

Skip to content