Konkurs AGROLIGA 2023 – etap wojewódzki

Inne aktualności:

Konkurs promuje rolników i przedsiębiorców i ma na celu wyłonienie pomorskich Mistrzów Wojewódzkich AgroLigi 2023, którzy będą reprezentowali nasz region w krajowej edycji konkursu. Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach – „Rolnik” oraz „Firma”.

W kategorii „Rolnik” oceniane są wyniki produkcyjne (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych lub innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), z  której uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z podstawowej działalności rolniczej.

Do kategorii „Firmy” zalicza się wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie województwa pomorskiego i ościennych) zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn rolniczych, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2018-2022.

Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2023 w obu kategoriach zostaną zgłoszeni do etapu krajowego Konkursu, którego finał odbędzie się w II kwartale 2024 roku.

Zgłoszenia do konkursu:

Wypełnione dokumenty dostarczyć do:

  • Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego lub
  • do sekretariatu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn z dopiskiem „AgroLiga 2023” lub
  • na adres e-mail: sekretariat@podr.pl

Termin zgłoszeń mija: 16 czerwca 2023 r.

Do pobrania:

Informacji o konkursie udziela:

Skip to content