III edycja ogólnopolskiego konkursu “Doradca Roku”

Inne aktualności:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiego konkursu „DORADCA ROKU”.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Celem konkursu jest promowanie osiągnięć doradców rolniczych, w szczególności w zakresie innowacyjnych praktyk rolniczych oraz podnoszenie efektywności usług doradczych.

Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników.

Konkurs składa się z dwóch etapów tj. wojewódzkiego (etap I) i krajowego (etap II). Etap wojewódzki nadzorowany jest przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim mogą być zgłaszani przez dowolne podmioty działający na terenie województwa, świadczące usługi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne PODR.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora PODR w Lubaniu wyłoni laureata konkursu wojewódzkiego, który zostanie zgłoszony do II etapu krajowego.

Zgłoszenia do etapu wojewódzkiego można składać do dnia 10.08.2022 r.

Formularz zgłoszenia wraz z odpowiednimi załącznikami należy przesłać na adres:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn

lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@podr.pl

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy – do pobrania

Regulamin

Karta zgłoszenia

Osoba do kontaktu:
Beata Wójcik

tel.: 58 326-39-06 kom.: 609-920-054
e-mail: b.wojcik@podr.pl

Warsztaty wyjazdowe “Przetwórstwo produktów rolnych” 6-9.09.2022 r. dla mieszkańców województwa pomorskiego

Skip to content