II edycja ogólnopolskiego konkurs „Doradca Roku”

Inne aktualności:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Doradca roku”.

Organizatorem konkursu jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora CDR w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:

I etap – wojewódzki,

II etap – krajowy.

Etap wojewódzki nadzorowany jest przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim mogą być zgłaszani przez dowolne podmioty działające na terenie województwa, świadczące usługi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego na formularzu (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora PODR w Lubaniu oceni zgłoszenia na podstawie kryteriów oceny zgodnie z §8 Regulaminu i wyłoni zwycięzcę, który zostanie zgłoszony do II etapu – krajowego.

Termin zgłoszeń do I etapu konkursu:  10 września 2021 r.

Formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1 do Regulaminu) wraz z dokumentami poświadczającymi realizację przedsięwzięć wymienionych w § 8 ust. 1.1 pkt 1-5 należy dostarczyć do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu:

  • za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@podr.pl lub
  • osobiście/pocztą tradycyjną na adres:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 , 83-422 Nowy Barkoczyn

z dopiskiem: konkurs „Doradca Roku”

Osoba do kontaktu:

Beata Wójcik, e-mail: b.wojcik@podr.pl tel. 58 326 39 06, kom. 609 920 054

Do pobrania:

Regulamin konkursu „DORADCA ROKU”

Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

Logotypy KSOW

Bezpłatne szkolenia: “Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszania dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt”

Nabór na szkolenie: Szkolenie dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

Skip to content