Jak zwiększyć szanse wniosku na otrzymanie wsparcia w ramach działania Modernizacja?

Za chwilę rusza nabór wniosków na Modernizację Gospodarstw Rolnych, już teraz warto pomyśleć w jaki sposób zwiększyć szanse na uzyskanie dofinansowania.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami prawa zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”,za uczestnictwo w Systemach jakości żywności rolnikowi przysługują dodatkowe 2 pkt.

Systemem, który daje taką możliwość jest System QMP, którego Administratorem jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Do podstawowych wymagań Systemu zaliczamy:

  • Odpowiedni dobór zwierząt do opasu :
    • do Systemu kwalifikują się mieszańcze mięsne (MM) oraz zwierzęta ras mięsnych takich jak Limousine (LM), Charolaise (CH), Angus (AN), (AR), Hereford (HH), Salers (SL), Simental (SM),
  • Bezuwięziowym system utrzymywania.

Ważna informacja:nie wszystkie zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie muszą spełniać wymagania Systemu QMP.

Certyfikat zostanie wystawiony wyłącznie na sztuki wskazane przez producenta.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Administratorem Systemu: 
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego telefon: tel. +48 22 622 09 87     

Ilość wyświetleń artykułu: 1100