Zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich


Analiza szans i zagrożeń oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich w  województwie pomorskim to główne zadania postawione przed Zespołem powołanym przez Wojewodę Pomorskiego. W dniu 28 lipca 2017 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie Zespołu ze szczególnym udziałem Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przewodniczącym Zespołu powołany został Andrzej Dolny, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, natomiast Zastępcą Przewodniczącego Adam Śliwicki, Zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku. W skład zespołu weszli przedstawiciele Wojewody, pomorskich organizacji rolniczych, Urzędu Statystycznego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa, Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, przedstawiciele związków zawodowych oraz samorządowcy.

Diagnozy lokalnego rolnictwa i obszarów wiejskich będą ważnym elementem na nowy okres programowania. Celem Zespołów powołanych przez Wojewodów jest stworzenie programów regionalnych obejmujących trzy obszary: rolnictwo, obszary wiejskie, przemysł rolno-spożywczy i  rynki rolne. W województwie pomorskim należy dodać  czwarty obszar – gospodarka morska.

Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja ,,Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi”, gdzie kluczową rolę będzie pełniła nowa ,,Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020”. Dokumentem operacyjnym do Strategii  Odpowiedzialnego Rozwoju do 2020 roku jest ,,Pakt dla obszarów wiejskich”, który składa się z czterech filarów: opłacalna produkcja rolna, jakość życia na obszarach wiejskich, pozarolnicze miejsca pracy i aktywne społeczeństwo, sprawna administracja.

W trakcie zebrania przedstawione zostały również założenia i wstępny harmonogram pracy do realizacji podczas cyklicznych spotkań.

Podobne zespoły powstają w pozostałych województwach kraju. Przedsięwzięcie koordynuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Do pobrania:

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi (prezentacja) – PDF

Pakt_info_biuletyn_lipiec_2017 – PDF

Informacja do Biuletynu o SOR 11 lipca_2017r – PDF

 

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

Sprzedaż nieruchomości

bukietzpol.pl

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Projekt BIOBALT

Projekt BIOBALT

SIR

SIR

Pomorska Elektroniczna Platforma Wymiany Informacji i Wiedzy

Pomorska Elektroniczna Platforma Wymiany Informacji i Wiedzy

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2