Zagrożenie ASF – coraz bardziej realny scenariusz także dla pomorskiego

Afrykański pomór świń to bardzo groźna i wysoce zaraźliwa choroba wirusowa świń i dzików na którą ludzie nie są wrażliwi. Nie stanowi ona zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
 Niestety w okresie ostatniego roku afrykański pomór świń bardzo się rozprzestrzenił. Zanotowano już 107 ognisk tej choroby w stadach świń, a  przypadki u dzików są na bieżąco identyfikowane nie tylko na wschodzie kraju, ale również w stolicy i jej obrzeżach oraz co jest bardzo groźne dla naszego województwa to w okolicy Braniewa – a więc około 50 km od granic województwa pomorskiego. Obecnie jest już ich ponad 1300 (na dzień 13.02.18 r. 1342). Stanowi to realne zagrożenie dla naszych chlewni. Ważne jest zachowanie zasad bioasekuracji oraz daleko idącej ostrożności zarówno w kontaktach zwierząt z osobami postronnymi a już szczególnie zabezpieczenie naszego stada z jakimkolwiek kontaktem z dzikami lub z paszą i ściółką z którą mogły mieć styczność dziki. 

Drogi szerzenia, rozprzestrzeniania się wirusa.
Wirus afrykańskiego pomoru świń rozprzestrzenia się i przenosi tylko drogą mechaniczną. Nie szerzy się drogą kropelkową. Oznacza to, że drogą powietrzną nasze stado się nie zarazi.   Świnie mogą zarazić się od chorego lub padłego zwierzęcia, bądź przez przeniesienie wirusa do stada wraz z paszą, słomą lub inną ściółką, poprzez środki transportu, urządzenia i narzędzia, inne zwierzęta (psy, koty, gryzonie) albo przez człowieka.
W Polsce dotychczas najważniejszym powodem szerzenia się ASF w populacji świń są dziki i człowiek. Przyczyny wystąpienia ognisk Państwowy Instytut Weterynaryjny określił na:

 • Nielegalny handel chorymi świniami.
 • Wprowadzenie do gospodarstwa tkanek ( tusz ) dzików lub świń zakażonych wirusem ( przerób w gospodarstwie, masarze właścicielami chlewni ).
 • Bezpośredni kontakt między ludźmi i sprzętem z gospodarstw zanieczyszczonych wirusem a gospodarstwami wolnymi.
 • Zanieczyszczona wirusem słoma.
 • Bezpośredni kontakt świń z chorującymi dzikami lub ich odchodami.

Objawy wystąpienia afrykańskiego Pomoru Świń

Choroba w stadzie objawia się następująco:

 • Wysoka gorączka w okresie inkubacji ( 4-5 dni od zarażenia, najczęściej nie zauważana przez hodowców bo w tym czasie zwierzęta mają prawie normalny apetyt.)
 • zasinienia skóry, uszu, brzucha, boków ciała, liczne wybroczyny
 • duszności, wypływy z worka spojówkowego i spieniony wypływ z nosa
 • wymioty i biegunka często krwista
 • objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni, skurczów kloniczno-tonicznych
 • ronienia
 • liczne upadki świń jak również dzików;

Objawy tej choroby nie zawsze są tak wyraźne i jednoznaczne. Toteż każde zmiany w zachowaniu zwierzęcia lub w/w symptomy powinny zbudzić szybką reakcję i powiadomienie służb weterynaryjnych.

W Dzienniku Ustaw ogłoszone zostało 13 lutego 2018 r. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 360).

Rozporządzenie wprowadza dla posiadaczy świń w całym kraju m.in. następujące obowiązki, których celem jest ograniczenie ryzyka przeniesienia wirusa ASF do chlewni:

 • prowadzenia rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 • zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosowania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżącego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używania przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • sporządzenia przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń oraz bieżącego aktualizowania tego spisu,
 • zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym,
 • karmienia świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

Spełnienie wprowadzanych wymagań dla gospodarstw pozwoli na znaczące zmniejszenie ryzyka przeniesienia ASF do gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie.

Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2018 r.

Dostosowanie gospodarstwa utrzymującego świnie do tych wymagań będzie kontrolowane przez organy Inspekcji Weterynaryjnej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wymagań weterynaryjnych powiatowy lekarz weterynarii będzie wydawał decyzje administracyjne nakazujące usunięcie uchybień lub będzie nakazywał ubój lub zabicie świń i zakazywał ich utrzymywania w gospodarstwie.

Producenci świń, którzy  otrzymają decyzję powiatowego lekarza weterynarii o zakazie utrzymywania świń w związku z brakiem spełniania warunków bioasekuracji  będą mogli ubiegać się o pomoc finansową  w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z  utraconymi dochodami z tytułu prowadzenia produkcji świń.

Aktualna sytuacja jest na bieżąco monitorowana, stosowne komunikaty wydaje Główny Lekarz Weterynarii, my zamieszczamy je również na naszej stronie internetowej www.podr.pl

Apeluję do wszystkich hodowców o zachowania szczególnej ostrożności i zabezpieczenia stada. Stosuj się do zasad bioasekuracji. Los Twoich zwierząt jest w dużej mierze w Twoich rękach.

 

Maria Gwizdała
          PODR w Lubaniu

 

Do pobrania:

Rozporządzenie MRiRW z 9.02.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

Więcej informacji o ASF

Ilość wyświetleń artykułu: 1723