XXV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku rozstrzygnięta!

8 lutego 2019 roku w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik-Farmer Roku.

Celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki pomysłowości, inicjatywie i rozumnemu działaniu potrafią dostosować swój warsztat pracy do zmieniającego się rynku i wymagań wspólnej polityki rolnej UE.

Na Galę zostali zaproszeni finaliści Konkursu, których gospodarstwa w lipcu, sierpniu i wrześniu wizytowali przedstawiciele Kapituły Konkursu.

Do grona finalistów Konkursu Kapituła zakwalifikowała rolników wytypowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu a mianowicie: Państwo Mirosława, Ryszard i Marcin Lipkowscy z miejscowości Dębogórze oraz Pana Daniela Wieczorek z miejscowości Jezierce.

Państwo Mirosława i Ryszard Lipkowscy prowadzą wraz z synem Marcinem 120-ha gospodarstwo, w tym 25 ha zajmują łąki. Gospodarstwo ukierunkowane jest na opas bydła i produkcję żywca wołowego. Intensywny opas prowadzony jest do masy około 800-900 kg. W żywieniu stosuje się TMR, przygotowywany w oparciu o własne pasze (m.in. kiszonkę z kukurydzy, śrutowe ziarna zbóż
i sianokiszonkę) z dodatkiem poekstrakcyjnej śruty sojowej i rzepakowej oraz premiksu. W uprawie stosuje się kwalifikowany materiał siewny. Poza roślinami na cele paszowe uprawia się rzepak.

Gospodarze biorą udział w wielu szkoleniach, angażują się też w działalność lokalnej społeczności.

Pan Daniel Wieczorek przejął gospodarstwo po rodzicach, którzy nadal czynnie uczestniczą w procesie produkcji. Gospodarstwo ma charakter pokoleniowy, żyją w nim dziadkowie pana Daniela. Pierwotna powierzchnia gospodarstwa to 12 ha, obecnie gospodaruje się na powierzchni ponad 75 ha.
W gospodarstwie uprawia się przenżyto ozime, rzepak, mieszanki strączkowo-zbożowe i łubin. Gospodarstwo wyposażone jest w niezbędny sprzęt do uprawy i pielęgnacji roli oraz siewu i zbioru.

Ilość wyświetleń artykułu: 196