XVIII Pomorska Olimpiada Wiedzy o BHP w Rolnictwie

Finał wojewódzki za nami!

Cenne nagrody (m.in.: tablety, piły łańcuchowe, wiertarki, pilarki i inne narzędzia i urządzenia przydatne w pracy rolnika) przypadły w udziale laureatom finału wojewódzkiego Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie, który odbył się 6 grudnia br. w Słupsku.

Pomorska Olimpiada Wiedzy o BHP w Rolnictwie odbyła się już po raz osiemnasty. Tegoroczny finał, jak co roku, zorganizował Oddział Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Słupsku wspólnie ze Słupskim Oddziałem Państwowej Inspekcji Pracy i Placówką KRUS w Słupsku. Olimpiadę przeprowadzono w sali konferencyjnej Słupskiego Inkubatora Technologicznego.
Podczas uroczystości otwarcia głos zabrali przedstawiciele organizatorów: Wiesław Ziegert – dyrektor Oddziału PODR w Słupsku, Krzysztof Lisowski – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku i Marian Matusewicz – kierownik Placówki Terenowej KRUS w Słupsku. W swoich wystąpieniach podkreślali, że dbałość o bezpieczeństwo pracy w rolnictwie oraz podnoszenie świadomości w tym względzie nabiera dużego znaczenia w związku z coraz większą mechanizacją i złożonością prac w gospodarstwie. Wyrazili również przekonanie, że wymiernym efektem Olimpiady jest mniejsza, niż w innych województwach, liczba notowanych wypadków w rolnictwie.
Eliminacje powiatowe Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie odbyły się 28 listopada we wszystkich powiatach województwa, a uczestniczyło w nich około 280 rolników. Do zmagań finałowych w Słupsku przystąpiło 28 rolników. Finał rozpoczął się egzaminem pisemnym w formie testu, którego celem było wyłonienie 5 najlepszych zawodników.
Każdy z uczestników ścisłego finału losował zestaw 5 pytań. Odpowiedzi na te pytania oceniane były przez jury w skali od 0 do 5 punktów. Jury przewodniczył Henryk Raczek z Państwowej Inspekcji Pracy, a w skład komisji wchodzili: Małgorzata Tokarska z KRUS, Zenona Mazurczyk z Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Jan Rozenek z PODR.
Finał XVIII Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie wygrał Jarosław Chrapkowski, zamieszkały w Zielonym Dworze, gmina Lipusz. Zwycięzca posiada wykształcenie rolnicze. Od 2005 roku prowadzi gospodarstwo o pow. 45 ha specjalizujące się w produkcji mleka. W nagrodę otrzymał puchar Wojewody Pomorskiego.
Drugie miejsce zajął Rafał Ryngwelski z miejscowości Małe Chełmy, w gminie Brusy, który prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 30 ha, specjalizujące się w produkcji bydła opasowego. Laureat otrzymał puchar Dyrektora PODR.
Trzeci był Szymon Majer z miejscowości Bielsko, w gminie Koczała. Otrzymał Puchar Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku.
Czwarte miejsce zajął Damian Blizna z Gniewina. Otrzymał Puchar Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Słupsku.
Piąte miejsce zdobył Grzegorz Rapa zamieszkały w Czarnem. Otrzymał Puchar Prezesa Pomorskiej Izby Rolniczej.
Wszyscy finaliści, oprócz pucharów, otrzymali także cenne nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe dyplomy.
Nagrody rzeczowe dla uczestników Olimpiady ufundowali: Wojewoda Pomorski, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Pomorska Izba Rolnicza, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa, Starosta Słupski, Starosta Bytowski, Starosta Lęborski, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wójt Gminy Słupsk, Wójt Gminy Ustka oraz Regionalne Koło Pszczelarzy w Słupsku. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.
Ciekawostką tegorocznego finału było losowanie dodatkowych nagród rzeczowych wśród wszystkich 28 uczestników etapu wojewódzkiego.
Na zakończenie imprezy głos zabrał Krzysztof Lisowski – zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku, który uznał organizowanie Olimpiady Wiedzy o BHP za niezwykle cenną inicjatywę oraz wyraził zadowolenie, że bierze w niej udział tak wielu młodych rolników. Złożył również wszystkim obecnym życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
O miłą atmosferę podczas Olimpiady zadbał zespół muzyczny „Absolwent”.

Jan Rozenek

Ilość wyświetleń artykułu: 1973