Konferencja międzynarodowa „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020”

W dniach 17-18 września 2019 r. w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Wyzwania dla doradztwa rolniczego po 2020”zorganizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Myślą przewodnią konferencji była wymiana informacji, doświadczeń i pomysłów na rozwój doradztwa rolniczego w kontekście wyzwań związanych z nowym okresem programowania oraz budową systemu AKIS.

Uczestnikami konferencji, oprócz polskich przedstawicieli MRiRW, Sejmu RP, doradztwa rolniczego, jednostek naukowych, organizacji rolniczych, spółdzielczości rolniczej i administracji publicznej, byli także goście zagraniczni z dziewięciu krajów europejskich.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. Jako pierwsza wystąpiła przedstawicielka Komisji Europejskiej DG AGRI Inge Van Oost, która omówiła system AKIS, stan jego wdrażania w poszczególnych krajach Europy oraz omówiła perspektywy wzmocnienia doradztwa rolniczego w systemie AKIS. Spośród pozostałych gości zagranicznych swoimi doświadczeniami, perspektywami rozwoju i możliwościami współpracy w zakresie udziału doradztwa rolniczego w systemie transferu wiedzy w różnych krajach Europy podzielili się: Edvardas Makelis – Dyrektor Litewskich Służb Doradztwa Rolniczego, Kaspars Zurins – Dyrektor Łotewskiego Centrum Doradztwa i Szkoleń na Obszarach Wiejskich, Carola Ketelhodt –  reprezentująca Biuro Innowacji EIP Agrar Schleswig-Holstein z Niemiec, Ivan Pankiv – Przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Rolniczych Służb Doradczych Ukrainy oraz Anatolie Fala – Zastępca Dyrektora Krajowej Agencji Rozwoju Wsi ACSA z Mołdawii.

Pierwszego dnia konferencji, oprócz prezentacji i dyskusji na temat zadań doradczych po 2020 r., odbyła się wyjątkowa uroczystość upamiętnienia ważnych dla Żuław wydarzeń historycznych, którą poprowadził Dyrektor Departamentu Doradztwa i Nauki MRiRW Piotr Łysoń. Uroczystego posadzenia Dębu Pamięci 1939, poświęconego ofiarom agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę w 80. rocznicę tych wydarzeń oraz odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej powrotowi w granice Polski w 1945 r. ziem utraconych w zaborze pruskim dokonali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki oraz poseł Kazimierz Smoliński.

Uroczystą część spotkania zakończyła prezentacja doświadczeń i wniosków z ponad czterdziestoletniej pracy w doradztwie Pana Antoniego Hajdaczuka, wieloletniego dyrektora Oddziału PODR w Starym Polu.

Drugi dzień konferencji rozpoczęto sesją panelową poświęconą możliwościom, oczekiwaniom oraz rozwojowi systemu AKIS w różnych krajach Europy.  Panelistów ze strony polskiej reprezentowali: Wiesława Nowak – Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, prof. dr hab. Marek Mrówczyński – Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin PIB, Ryszard Kleinszmidt – rolnik, Wiceprezes Pomorskiej Izby Rolniczej oraz Robert Jakubik – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej MRiRW. Spośród gości zagranicznych w panelu uczestniczyła Anikó Juhász – Przewodnicząca Strategicznej Grupy Roboczej ds. AKIS przy Komitecie SCAR, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier oraz Inge Van Oost reprezentująca Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa (DG AGRI).

Ostatnim punktem dwudniowej konferencji były wyjazdy terenowe do gospodarstw. Goście mogli uczestniczyć w jednej z czterech zaproponowanych grup wyjazdowych: I grupa – Rolnictwo precyzyjne szansą na poprawę efektywności ekonomicznej i prośrodowiskowej produkcji roślinnej; II grupa -Powiązanie produkcji mleka z wykorzystaniem odpadów poprodukcyjnych w biogazowni; III grupa – Produkcja i konfekcjonowanie warzyw na potrzeby handlu oraz IV grupa – Przedsiębiorczość na wsi – możliwości różnorodnych, w tym niekonwencjonalnych działań i ich wsparcie środkami UE.

Jolanta Wesołowska

Ilość wyświetleń artykułu: 1206