Ulotki, broszury

„Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez zgody PODR w Lubaniu lub autora publikacji jest zabronione.”

Publikacja: „Podatek VAT
w działalności rolniczej” – do druku

Opublikowano: 18-09-2018


Publikacja: „Rolnictwo w liczbach 2018” – do druku

Opublikowano: 31-07-2018


Publikacja: „Kalkulacje rolnicze 2018 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca” – do druku

Opublikowano: 31-07-2018


Ulotka: „Dochodowość pomorskich gospodarstw rolnych na podstawie badań Rachunkowości PL FADN” – do druku

Opublikowano: 22-05-2018


Ulotka: „Możliwości ograniczenia antybiotyków w chowie zwierząt” – do druku

Opublikowano: 24-04-2018


Ulotka: „Zmiana ustawy Prawo Łowieckie w zakresie Szacowania Szkód Łowieckich obowiązująca od 01.04.2018 r.” – do druku

Opublikowano: 12-04-2018


Ulotka: „Krótkie łańcuchy dostaw – dostawy bezpośrednie -” – do druku

Do pobrania: Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej

Opublikowano: 19-03-2018


Ulotka: „Wymagania higieniczne przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego” – do druku

Opublikowano: 15-02-2018


Ulotka: „Zasady racjonalnego żywienia” – do druku

Opublikowano: 10-01-2018


Ulotka: „Rolniczy handel detaliczny – wymogi formalne” – do druku

Opublikowano: 09-01-2018


Ulotka: „Polski Rejestr Odmian Ziemniaka 2017” – do druku

Opublikowano: 09-01-2018


Broszura: „Choroby grzybowe oraz szkodniki zasiewów zbóż uprawianych w województwie pomorskim” – do druku

Opublikowano: 08-01-2018


Broszura: „Alarm dla zdrowia! Cukier – przyczyną chorób i wcześniejszych zgonów” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Szukajmy rezerw” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Ochrona bioróżnorodności dzięki najlepszym rolniczym praktykom środowiskowym w zakresie nawożenia” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Archiwum (Od 2017 roku)

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

Ogłoszenie

SIR

BIOPOMORZE

Projekt BIOBALT

Projekt BIOBALT

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2