Ulotki, broszury

„Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez zgody PODR w Lubaniu lub autora publikacji jest zabronione.”

 

Ulotka: „Zasady racjonalnego żywienia” – do druku

Opublikowano: 10-01-2018


Ulotka: „Rolniczy handel detaliczny – wymogi formalne” – do druku

Opublikowano: 09-01-2018


Ulotka: „Polski Rejestr Odmian Ziemniaka 2017” – do druku

Opublikowano: 09-01-2018


Broszura: „Choroby grzybowe oraz szkodniki zasiewów zbóż uprawianych w województwie pomorskim” – do druku

Opublikowano: 08-01-2018


Broszura: „Alarm dla zdrowia! Cukier – przyczyną chorób i wcześniejszych zgonów” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Szukajmy rezerw” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Ochrona bioróżnorodności dzięki najlepszym rolniczym praktykom środowiskowym w zakresie nawożenia” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Broszura: „Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w województwie pomorskim” – do druku

Opublikowano: 19-12-2017


Ulotka: „Europejskie systemy jakości żywności” – do druku

Opublikowano: 19-12-2017


Broszura: „Produkcja ekologiczna cz. 1” – do druku

Opublikowano: 18-12-2017


Ulotka: „Krótkie łańcuchy dostaw – Sprzedaż bezpośrednia” – do druku

Opublikowano: 07-12-2017


Ulotka: „Czym są spółdzielnie socjalne?” – do druku

Opublikowano: 07-12-2017


Ulotka: „Innowacyjna Wieś Pomorska” – do druku

Opublikowano: 30-11-2017


Broszura: „Integrowana ochrona grochu” – do druku

Opublikowano: 07-09-2017


Ulotka: „Wykorzystanie energii ze słońca” – do druku


 

Ulotka: „Stacje agrometeorologiczne wykorzystywane do wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin” – do druku


Ulotka: „Rolniczy handel detaliczny” – do druku


Ulotka: „Aspekty formalno-prawne uruchamiania pozarolniczej działalności gospodarczej” – do druku


Ulotka: „Dochodowość pomorskich gospodarstw rolnych na podstawie badań Rachunkowości PL FADN” – do druku


Broszura: „Amatorska uprawa pomidorów pod osłonami- cz. I” – do druku

Broszura: „Amatorska uprawa pomidorów pod osłonami- cz. II” – do druku


Ulotka: „Czym jest zagroda edukacyjna?” – do druku


Broszura: „Katalog ras bydła mięsnego najczęściej hodowanych w Polsce”


Broszura: „Ptasia Grypa – co powinniśmy wiedzieć?”


Broszury „Zachowajmy bioróżnorodność wsi pomorskiej” :

„Życie pszczół i nie tylko”

„Szkody w uprawach wyrządzane przez zwierzęta a kształtowanie bioróżnorodności krajobrazu”

”Uprawa tradycyjnych roślin rolniczych”

wfosigw

Rolnictwo w liczbach 2017


Kalkulacje rolnicze 2017 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca


Rolnictwo w liczbach 2016


Kalkulacje rolnicze 2016 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca


Rolnictwo w liczbach 2015


Kalkulacje rolnicze 2015 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca


Broszura – Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej


Uprawa malin w ogrodach przydomowych z zastosowaniem metod integrowanej ochrony roślin


Broszury „Utworzenie Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu jako element ochrony pszczoły miodnej w województwie pomorskim” :

1. Rasy i linie pszczoły miodnej
2. Produkty pszczele
3. Pomorskie miody tradycyjne

broszura rasy i linie pszczół2

„Chrońmy jeziora i pszczoły”

1. Zakładamy pasiekę
2. Dobre praktyki rolnicze szansą na poprawę stanu wód jezior województwa pomorskiego
wfosigw

 

Blog dla Rolnika

Blog dla Rolnika

Nasz miesięcznik

Nasz miesięcznik

Atut

Inwestycje PODR

Projekt BIOBALT

Projekt BIOBALT

SIR

SIR

Ograniczenie emisji CO2

Ograniczenie emisji CO2

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Wyszukiwarka środków ochrony roślin

Racjonalna gospodarka nawozami

Racjonalna gospodarka nawozami

Infobox projektowy 1

WFOSiGW wersja kolor

Infobox projektowy 2

Infobox projektowy 1

Infobox projektowy 3

Infobox projektowy 2