Ulotki, broszury

„Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez zgody PODR w Lubaniu lub autora publikacji jest zabronione.”

Ulotka: „Możliwości ograniczenia antybiotyków w chowie zwierząt” – do druku

Opublikowano: 24-04-2018


Ulotka: „Krótkie łańcuchy dostaw – dostawy bezpośrednie -” – do druku

Do pobrania: Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej

Opublikowano: 19-03-2018


Ulotka: „Zasady racjonalnego żywienia” – do druku

Opublikowano: 10-01-2018


Ulotka: „Rolniczy handel detaliczny – wymogi formalne” – do druku

Opublikowano: 09-01-2018


Ulotka: „Polski Rejestr Odmian Ziemniaka 2017” – do druku

Opublikowano: 09-01-2018


Broszura: „Choroby grzybowe oraz szkodniki zasiewów zbóż uprawianych w województwie pomorskim” – do druku

Opublikowano: 08-01-2018


Broszura: „Alarm dla zdrowia! Cukier – przyczyną chorób i wcześniejszych zgonów” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Szukajmy rezerw” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Ochrona bioróżnorodności dzięki najlepszym rolniczym praktykom środowiskowym w zakresie nawożenia” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Czynniki środowiskowe wpływające na plonowanie truskawek” – do druku

Opublikowano: 19-12-2017


Ulotka: „Jemy maliny całe lato” – do druku

Opublikowano: 19-12-2017


Broszura: „Hodowla bydła mięsnego” – do druku

Opublikowano: 19-12-2017


Broszura: „Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w województwie pomorskim” – do druku

Opublikowano: 19-12-2017


Ulotka: „Europejskie systemy jakości żywności” – do druku

Opublikowano: 19-12-2017


Broszura: „Produkcja ekologiczna cz. 1” – do druku

Opublikowano: 18-12-2017


Ulotka: „Krótkie łańcuchy dostaw – Sprzedaż bezpośrednia” – do druku

Opublikowano: 07-12-2017


Ulotka: „Czym są spółdzielnie socjalne?” – do druku

Opublikowano: 07-12-2017


Ulotka: „Innowacyjna Wieś Pomorska” – do druku

Opublikowano: 30-11-2017


Broszura: „Integrowana ochrona grochu” – do druku

Opublikowano: 07-09-2017


Ulotka: „Wykorzystanie energii ze słońca” – do druku


 

Ulotka: „Stacje agrometeorologiczne wykorzystywane do wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin” – do druku


Ulotka: „Rolniczy handel detaliczny” – do druku


Ulotka: „Aspekty formalno-prawne uruchamiania pozarolniczej działalności gospodarczej” – do druku


Ulotka: „Dochodowość pomorskich gospodarstw rolnych na podstawie badań Rachunkowości PL FADN” – do druku


Broszura: „Amatorska uprawa pomidorów pod osłonami- cz. I” – do druku

Broszura: „Amatorska uprawa pomidorów pod osłonami- cz. II” – do druku


Ulotka: „Czym jest zagroda edukacyjna?” – do druku


Broszura: „Katalog ras bydła mięsnego najczęściej hodowanych w Polsce”


Broszura: „Ptasia Grypa – co powinniśmy wiedzieć?”


Broszury „Zachowajmy bioróżnorodność wsi pomorskiej” :

„Życie pszczół i nie tylko”

„Szkody w uprawach wyrządzane przez zwierzęta a kształtowanie bioróżnorodności krajobrazu”

”Uprawa tradycyjnych roślin rolniczych”

wfosigw

Rolnictwo w liczbach 2017


Kalkulacje rolnicze 2017 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca


Rolnictwo w liczbach 2016


Kalkulacje rolnicze 2016 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca


Rolnictwo w liczbach 2015


Kalkulacje rolnicze 2015 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca


Broszura – Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej


Uprawa malin w ogrodach przydomowych z zastosowaniem metod integrowanej ochrony roślin


Broszury „Utworzenie Pomorskiego Centrum Pszczelarskiego w Lubaniu jako element ochrony pszczoły miodnej w województwie pomorskim” :

1. Rasy i linie pszczoły miodnej
2. Produkty pszczele
3. Pomorskie miody tradycyjne

broszura rasy i linie pszczół2

„Chrońmy jeziora i pszczoły”

1. Zakładamy pasiekę
2. Dobre praktyki rolnicze szansą na poprawę stanu wód jezior województwa pomorskiego
wfosigw