Ulotki, broszury

„Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie bez zgody PODR w Lubaniu lub autora publikacji jest zabronione.”

Publikacja: „Podatek VAT
w działalności rolniczej” – do druku

Opublikowano: 18-09-2018


Publikacja: „Rolnictwo w liczbach 2018” – do druku

Opublikowano: 31-07-2018


Publikacja: „Kalkulacje rolnicze 2018 – produkcja roślinna, produkcja zwierzęca” – do druku

Opublikowano: 31-07-2018


Ulotka: „Dochodowość pomorskich gospodarstw rolnych na podstawie badań Rachunkowości PL FADN” – do druku

Opublikowano: 22-05-2018


Ulotka: „Możliwości ograniczenia antybiotyków w chowie zwierząt” – do druku

Opublikowano: 24-04-2018


Ulotka: „Zmiana ustawy Prawo Łowieckie w zakresie Szacowania Szkód Łowieckich obowiązująca od 01.04.2018 r.” – do druku

Opublikowano: 12-04-2018


Ulotka: „Krótkie łańcuchy dostaw – dostawy bezpośrednie -” – do druku

Do pobrania: Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej

Opublikowano: 19-03-2018


Ulotka: „Wymagania higieniczne przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw oraz w ramach rolniczego handlu detalicznego” – do druku

Opublikowano: 15-02-2018


Ulotka: „Zasady racjonalnego żywienia” – do druku

Opublikowano: 10-01-2018


Ulotka: „Rolniczy handel detaliczny – wymogi formalne” – do druku

Opublikowano: 09-01-2018


Ulotka: „Polski Rejestr Odmian Ziemniaka 2017” – do druku

Opublikowano: 09-01-2018


Broszura: „Choroby grzybowe oraz szkodniki zasiewów zbóż uprawianych w województwie pomorskim” – do druku

Opublikowano: 08-01-2018


Broszura: „Alarm dla zdrowia! Cukier – przyczyną chorób i wcześniejszych zgonów” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Szukajmy rezerw” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Ulotka: „Ochrona bioróżnorodności dzięki najlepszym rolniczym praktykom środowiskowym w zakresie nawożenia” – do druku

Opublikowano: 05-01-2018


Archiwum (Od 2017 roku)