Wydawnictwa

Cennik reklam/ogłoszeń na łamach PWR, WWW i PODR

 

PWR


Ulotki, broszury

Materiały konferencyjne


Prenumerata Pomorskich Wieści Rolniczych

Możesz skorzystać ze standardowego druku zamówienia

lub poprzez elektroniczny formularz prenumeraty
Pomorskich Wieści Rolniczych:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu z siedzibą ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Lubań, w celu zamówienia prenumeraty PWR. *

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o: o prawie wglądu do moich danych, ich poprawiania oraz prawie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a także o dobrowolności podania moich danych osobowych; (zgodnie z art. 23 i 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Oraz zostałem/zostałam poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w celu ewidencjonowania i rozliczenia prenumeraty PWR. *