„Współpraca się opłaca”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu działa na rzecz wdrożenia innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. Duże możliwości w tym zakresie daje utworzenie grupy operacyjnej i skorzystanie z dofinansowania z działania „Współpraca”, objętego PROW 2014-2020. Obecnie ARiMR prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach tego działania.

W dniu 10 lutego 2020 r. w Lubaniu miało miejsce podpisanie umowy konsorcjum, które utworzy Grupę Operacyjną, działającą pod nazwą Agro Wiosna I. Celem utworzonej grupy jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych na skalę światową modeli wspomagania ochrony roślin, zwiększania zawartości związków bioaktywnych w owocach maliny oraz obniżenie kosztów produkcji poprzez zmiany technologiczne i optymalizację organizacji pracy przy zbiorze. W skład grupy, poza PODR w Lubaniu, wchodzi 8 partnerów – rolników, przedstawicieli świata nauki i przedsiębiorców.

Specjaliści PODR pracują także nad utworzeniem kolejnych 5 grup operacyjnych. O efektach tych prac poinformujemy Państwa wkrótce.

Ilość wyświetleń artykułu: 1590