Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2017 za nami!

W dniu 12 grudnia 2017 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się Wojewódzka Olimpiada Młodych Producentów Rolnych, w której udział wzięło 54 laureatów eliminacji powiatowych z całego województwa pomorskiego. Uczestników oraz przybyłych gości powitała Ewa Szymańska – Zastępca Dyrektora PODR w Lubaniu.

W pierwszym etapie Olimpiady każdy z uczestników rozwiązywał test składający się z 50 pytań, obejmujących swoim zakresem m.in. produkcję roślinną, produkcję zwierzęcą, ekonomikę, mechanizację rolnictwa, PROW 2014-2020, ochronę środowiska i odnawialne źródła energii, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Do ścisłego finału zakwalifikowało się 6 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z testu. W części ustnej finaliści odpowiadali na wylosowane pytania przed komisją konkursową, w skład której weszli: Ewa Szymańska – Przewodniczący Komisji, Z-ca Dyrektora PODR w Lubaniu, Maria Gwizdała – Główny specjalista ds. produkcji trzody chlewnej PODR w Lubaniu, Daniel Roszak – Kierownik Działu Ekonomiki PODR w Lubaniu, Daniel Dąbrowski – Starszy specjalista ds. technologii produkcji zbóż i rzepaku oraz Antoni Antonik – Starszy inspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

Zwycięzcy Olimpiady:

I miejsce – Piotr Pelpliński (powiat starogardzki)

II miejsce – Michał Klaus (powiat tczewski)

III miejsce – Piotr Kielbratowski (powiat starogardzki)

IV miejsce – Jacek Tarnowski (powiat pucki)

V miejsce – Damian Ryngwelski (powiat chojnicki)

VI miejsce – Rafał Ryngwelski (powiat chojnicki)

Finaliści Olimpiady będą reprezentowali województwo pomorskie w Finale Krajowym Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, który odbędzie się w Kielcach w I kwartale 2018 roku.

Laureaci wojewódzkiego etapu Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2017 otrzymali statuetki Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz atrakcyjne nagrody, za które serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom.

 

Wyniki z testu

 

Ilość wyświetleń artykułu: 2341