VI Pomorskie Forum Nasienne

W dniu 7 lutego 2019 roku odbyło się kolejne już szóste Pomorskie Forum Nasienne. Głównym celem konferencji, oprócz zapoznania z nowymi odmianami zbóż, ziemniaków, bobowatych, było przypomnienie i wskazanie skutków braku obserwacji i zwalczania chorób występujących w uprawach zbóż.

Oficjalnego powitania uczestników i otwarcia konferencji dokonała Ewa Szymańska z-ca dyrektora PODR w Lubaniu.

Następnie dr inż. Marta Damszel wygłosiła wykład nt. ochrony zbóż przed występującymi chorobami w uprawie zbóż. Omawiając poszczególne choroby wykładowca zwróciła uwagę na ich zagrożenie oraz procentowe straty w plonie, jakie powoduje brak obserwacji plantacji i brak wykonania zabiegu w odpowiednim momencie. Pani doktor zwróciła również uwagę na przestrzeganie tzw. progów szkodliwości, po przekroczeniu których będziemy mogli wykonać zabieg ochrony, co jest zgodne z zasadą integrowanej ochrony roślin obowiązującą wszystkich rolników.

Myślę, że przedstawiona prezentacja podparta autorskimi zdjęciami przekonała rolników, uczestniczących w konferencji, do stosowania zasad ochrony na własnych plantacjach.

Należy również pamiętać, że uprawa powinna rozpoczynać się od doboru właściwej dla danego terenu odmiany. Przydatność odmian do danego terenu określona jest podczas prowadzonych badań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Podczas badań, oprócz określenia plonu, obserwuje się podatność odmian na występowanie chorób, takich jak mączniak prawdziwy, septorioza, rynchosporioza. Efektem prac jest utworzona lista odmian zalecanych w danym terenie, która jest publikowana w specjalnym wydawnictwie oraz w Pomorskich Wieściach Rolniczych, na stronie www.podr.pl oraz innej prasie rolniczej.

Kolejnym prelegentem był Michał Materka, ekspert polowy firmy Syngenta Polska, który przedstawił odmiany Hyvido – jęczmienia ozimego. Prelegent zachęcał do uprawy tych odmian, przedstawiając je w oparciu o porównanie fotograficzne z odmianami populacyjnymi odmian jęczmienia ozimego.

Następnie Radosław Radulski z Hodowli Roślin Strzelce omówił nowe odmiany pszenżyta i pszenicy ozimej, które weszły na rynek. W czasie tej prezentacji prelegent przedstawił system tworzenia nowych odmian, wskazując na ich pracochłonność i długotrwałość – (prace trwają ok. 10 lat).

Kolejnym prelegentem był Tomasz Dziurkowski z ARiMR w Gdyni, który omówił zasady stosowania oraz sporządzania dokumentacji nawożenia azotowego. Od jesieni 2018 roku rolników obowiązują nowe przepisy, które określają nowe terminy i zasady stosowania nawozów azotowych naturalnych jak i sztucznych.

W czasie konferencji przedstawiono rolnikom nowe narzędzie do wykonywania rozliczeń z tytułu stosowania odmian, którą jest platforma internetowa.

Powyższy temat przedstawił Przemysław Suwiczak z Agencji Nasiennej, który również omówił zasady funkcjonowania systemu opłat za korzystanie przez rolników z zarejestrowanych odmian roślin uprawnych.

W czasie prezentacji filmu z firmy Agricon rolnicy mogli zapoznać się jak można wykorzystać techniki elektroniczne do precyzyjnego dawkowania azotu, które są przyszłością, ale już stosowaną w niektórych gospodarstwach.

Ostatnim punktem konferencji było przedstawienie filmu nt. stosowania adiuwantów z firmy Agromix, które poprawiają skuteczność oprysku. Film ten pokazał, jak ważna jest jakość wody stosowanej do stosowania środków ochrony roślin.

Konferencja nie doszłaby do skutku, gdyby nie sponsorzy, którzy przedstawili swoje oferty. Tegorocznymi sponsorami były następujące firmy:

 • Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.
 • Syngenta Polska Sp. z o.o.
 • Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
 • Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
 • P.H. Agromix
 • Luvena S.A.
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Agricon Polska Sp. z o.o.
 • Centrala Nasienna „Zielenin”

Patronat medialny sprawował:

 • Kurier Kaszubski
 • Radio Głos
 • Rolnik Pomorski

 

Andrzej Okrój
Daniel Dąbrowski

Ilość wyświetleń artykułu: 883