V Pomorskie Forum Trzodziarskie za nami

Tradycją stało się, że raz do roku, w listopadzie pomorscy hodowcy i producenci trzody chlewnej spotykają się na Pomorskim Forum Trzodziarskim, aby porozmawiać na nurtujące branżę tematy, pogłębić swoją wiedzę, zapoznać się z nowościami rynkowymi, ofertami firm oraz po prostu wymienić się swoimi doświadczeniami i pochwalić osiągnięciami.

W tym roku Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zorganizował Forum  w Nieżychowicach k. Chojnic. Konferencję otworzył dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – Andrzej Dolny.

Jednym z głównych i najbardziej aktualnych tematów spotkania był afrykański pomór świń, któremu bardzo dużo uwagi poświęcił prof. Zygmunt Pejsak z Zakładu Chorób Świń, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w wystąpieniu zatytułowanym „Sytuacja epizootyczna w związku z występowaniem ASF”.

Afrykański pomór świń jest dotkliwym problemem dla hodowców i producentów trzody chlewnej. Choroba pustoszy produkcję od niemal 4 lat. Początkowo dotyczyła tylko gmin leżących na wschodniej granicy polski, jednak od połowy zeszłego roku pomór powoli rozszerza się na dalszą część kraju. Obecnie nowe przypadki wśród dzikiej zwierzyny odnotowano w gminie Izabelin k. Warszawy (za naturalną granicą rzeki Wisły).

Prof. Z. Pejsak omówił dotychczasowy przebieg choroby, wskazał również, jak potężnym problemem jest brak kontroli populacji dzików. Sytuację pogarsza brak skutecznego odstrzału tych zwierząt. W konsekwencji, w drugim półroczu tego roku, stwierdzono w kraju ponad dwukrotnie więcej zachorowań, niż w ciągu minionych 3,5 lat. Nie bez winy pozostają oczywiście producenci, którzy nie dostosowują swojej produkcji do standardów bioasekuracji. Należy pamiętać również, że w strefie zapowietrzonej i zagrożonej ASF obowiązuje bezwzględna likwidacja wszystkich stad.

Kolejny prelegent, Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wojciech Trybowski, przedstawił działania, jakie MRiRW podejmuje, aby pomóc rolnikom, których gospodarstwa zlokalizowane są na terenie występowania ASF. Aktualnie obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2017 r. (Dz.U. poz. 1378), w którym znajduje się „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018”, regulujący wymagania dotyczące bioasekuracji. Dodatkowo ARiMR wypłaca rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (Sus scrofa) objętych programem bioasekuracji. Istnieje również działanie w formie refundacji w wysokości do 50% wydatków poniesionych na dezynfekcję i ochronę przed ASF. Obecnie pracownicy powiatowych inspekcji weterynaryjnych wraz z pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego prowadzą szereg szkoleń dotyczących bioasekuracji w gospodarstwach.

O problemie dzików, jako roznosicieli ASF, wypowiedziała się również Alicja Łepek reprezentująca Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Istnieje kilka czynników, wskutek których populacja dzików zwiększyła się w naszym kraju do znacznych rozmiarów. Mowa tu między innymi o zmianach klimatycznych, znacząco wzrósł również areał kukurydzy, a w drzewostanach jest coraz więcej dębów i buków. Sytuację pogarsza problem związany ze odstrzałem zwierząt. Specjalistka przytoczyła również dane na temat liczebności dzików w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie jest ich 300 000 szt. Alicja Łepek omówiła też zagadnienie pt. „Innowacje w produkcji trzody chlewnej – możliwość finansowania rozwiązań innowacyjnych w ramach działania „Współpraca” oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Następnie prof. Zygmunt Pejsak wygłosił wykład pt. „Efektywność wykorzystywania paszy przez zwierzęta, najważniejszy wskaźnik w produkcji świń”. Omówił najczęstsze choroby układu pokarmowego oraz opisał, jak działają fitogeny (aktywne biologicznie wyciągi z roślin) na organizm zwierzęcia.

W drugiej części spotkania głos zabrał prof. Wojciech Kapelański, który przedstawił genetyczne aspekty doskonalenia produkcyjności świń. Profesor omówił rasy świń z podziałem na ojcowskie i mateczne. Rasy ojcowskie wybierane do krzyżowania towarowego powinny charakteryzować się wybitną mięsnością, wysokimi przyrostami dziennymi masy ciała, niskim zużyciem paszy, dużą aktywnością płciową oraz produkcją dobrego nasienia. Z kolei rasy mateczne powinny dobrze dostosowywać się do lokalnych warunków środowiskowych, mieć bardzo dobre wyniki użytkowości rozpłodowej, wysoki przyrost dzienny masy ciała, odpowiednie umięśnienie, charakteryzować się niskim zużyciem paszy oraz być wolne od genu warunkującego podatność na stres. Profesor zaprezentował również rodzime rasy świń oraz ich wartość genetyczną.

W dalszej części wykładu zostały poruszone bardzo ważne kwestie dotyczące żywienia trzody chlewnej z udziałem roślin bobowatych. Profesor przedstawił wyniki badań, które wskazują ich pełną przydatność, bez strat w przyrostach zwierząt.

Na zakończenie spotkania Włodzimierz Sawirski, główny specjalista ds. produkcji trzody chlewnej i rynku wieprzowiny z Oddziału PODR w Starym Polu przedstawił ustawę o ochronie zwierząt.

Zorganizowanie Forum nie byłoby możliwe bez udziału firm sponsorujących. Ich bogata oferta skierowana do hodowców, prezentowana podczas wystąpień oraz na stoiskach, bardzo wzbogaciła spotkanie. Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy.

V Pomorskie Forum Trzodziarskie sponsorowali:

F.P.H.U. DARMONT
FeedStar Sp. Z O.O.
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. Z O.O.
Hodowca Sp. Z O.O.
„Insefarm” Sp Z O.O.
BioFeed Sp Z O.O.
TRAUW NUTRITINON POLSKA Sp. Z O.O.
Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa „SCh” w Kolbudach
Blattin Polska Sp. Z O.O.
Greenland Technologia EM Sp. Z O.O.
Regionalne Centrum Mikroorganizmów Brunka Natural Marek Brunka
HydroTermProjekt Gzella Andrzej
Nest Bank S.A.
EKOPLON Spółka Z O.O.
VETLINES Sp. Sp. Z O.O.
PITERN Spółka Z O.O.

 

Opracowali:

Krystyna Plata
Andrzej Okrój

 

Materiały z konferencji

 

 

Ilość wyświetleń artykułu: 2034