V Pomorskie Forum Nasienne

  W dniu 20 lutego br. w sali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyło się V Pomorskie Forum Nasienne. Głównym celem konferencji było przypomnienie i wskazanie skutków braku obserwacji i zwalczania szkodników i chorób występujących w uprawach zbóż.

Po uroczystym powitaniu uczestników oraz oficjalnym otwarciu konferencji Pani profesor dr hab. Bożena Kordan z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna wygłosiła wykład nt. zwalczania szkodników zagrażających plantacjom zbóż w woj. pomorskim. Pani profesor na pięknie przygotowanych zdjęciach zaprezentowała szkodniki występujące w zbożach takich jak mszyce, wciornastki, skrzypionki, pryszczarki. Omawiając poszczególne szkodniki wykładowca zwracał szczególną uwagę na poszczególne stopnie rozwoju szkodników wskazując fazy, w których należy je zwalczać.

Pani profesor zachęcała rolników, aby obserwowali plantacje nie tylko gołym okiem, ale aby wyposażyli się w lupy, które pozwolą dokładniej podjąć decyzję o wykonaniu zabiegu.

Drugim wykładowcą był dr inż. Andrzej Bruderek ekspert polowy Syngenta Polska, który skupił się na skutkach złego przezimowania plantacji, które mogą być spowodowane terminem siewu, a w szczególności złym doborze odmian uprawianych zbóż wynikających z wysiewaniem odmian pszenżyta ozimego, pszenicy ozimej o zbyt małej zimotrwałości.

Przydatność odmian na danym terenie określana jest podczas prowadzonych badań w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Podczas tych badań obserwuje się również podatność odmian na choroby takie jak mączniak prawdziwy, septorioza, rynchosporioza. Efektem prac PDO jest utworzona lista odmian zalecanych na danym terenie, która jest publikowana w specjalnym wydawnictwie oraz w artykułach zamieszczanych w Pomorskich Wieściach Rolniczych i stronie www.podr.pl.

Kolejnym prelegentem był Pan Stefan Troka z firmy PPHU BOGDAN, który omówił znaczenie próchnicy w glebie, wskazując zalety stosowania mikroorganizmów do jej wzbogacania.

Zmiany w funkcjonowaniu systemu dopłat do zakupionego materiału siewnego oraz płatności bezpośrednich tzn. e-wniosek został omówiony przez przedstawicieli OT ARiMR Panie Beatę Małek oraz Monikę Kubiś.

Ze względu na duże zagrożenie wystąpienia ASF u świń poprosiliśmy Powiatowego Lekarza Weterynarii Krzysztofa Kwiatkowskiego o wykład na ten temat.

Swoje oferty przedstawili i zarazem sponsorami konferencji były następujące firmy: PPHU BOGDAN, Bank BGŻ Paribas, CN ZIELENIN, Centerplast, Luvena, Poznańska Hodowla Roślin, Agromix, Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Strzekęcin, Hodowla Roślin Smolice, Malteurop Sp. z o.o., Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Syngenta Polska, którym w imieniu rolników serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

Andrzej Okrój
Daniel Dąbrowski

Ilość wyświetleń artykułu: 1062