V Pomorskie Forum Mleczarskie

  W dniu 26.02.2018 r. w sali Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyło się kolejne już V Pomorskie Forum Mleczarskie.

   Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Pan Janusz Nalewalski Kierownik Biura PFHBiPM RO w Bydgoszczy, która to organizacja była współorganizatorem Forum oraz Andrzej Dolny Dyrektor PODR w Lubaniu.

   Po ogólnym przedstawieniu sytuacji na rynku mleka, którą omówił przedstawiciel Federacji głos zabrał prof. dr hab. inż. Cezary Purwin z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna. Podczas wykładu zwrócił uwagę na aspekt opłacalności produkcji mleka, czyli zwrócił się do hodowców, aby zaczęli liczyć koszty produkcji, a w tym wg profesora są duże rezerwy. Do produkcji mleka potrzeba paszy, a dobrze prowadzone użytki zielone bogate w rośliny białkowe (np. lucerna) zbierane w odpowiednim czasie i dobrze zakiszone pozwalają na prowadzenie hodowli bez udziału soi, której śruta będąca na rynku jest większości GMO. Profesor omówił uprawę różnych gatunków roślin i sposób ich zbioru, tak aby w połączeniu z kiszonką z kukurydzy były bardzo dobrą i tanią paszą.

   Również kolejny wykład, wygłoszony przez dr inż. Zbigniewa Lacha z Ośrodka Hodowli Zarodowej w Osięcinach, skupił się na ekonomii, a dokładniej na głównym celu prowadzenia hodowli czyli zysku z produkcji, a nie tylko ilości mleka od krowy w ciągu roku.

   Zbigniew Lach jako wieloletni praktyk omówił bardzo szczegółowo, jak prowadzić hodowlę, aby wyhodować dobrą krowę począwszy od cielęcia. Udowadniał rolnikom, którzy przybyli na konferencję, że z ładnej tłustej jałówki nie będzie dobrej krowy, która będzie w oborze produkowała mleko przez wiele lat, a nie tylko przez np. 3-4 lata jak często się zdarza.

   Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy (IBR) oraz wirusowej biegunki bydła i ochrony błon śluzowych (BVD) omówił Pan Roman Jędryczko z Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego w Gietrzwałdzie.

   Ponadto swoje oferty przedstawili sponsorzy Forum: Duka Polska, Sano, Pioneer, SHiUZ Bydgoszcz, Biofeed Sp. z o.o., Bank BGŻ BNP Paribas, WCHiRZ Sp. z o.o., Blattin Polska, Amatech, Nest Bank S.A.,

   Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne konferencje orgaznizowane przez PODR w Lubaniu.

 

Andrzej Okrój
Krystyna Plata

Materiały z konferencji

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1466