Uprawa roślin włóknistych – pomysł na biznes – relacja z konferencji

W dniu 19 września w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, odbyła się konferencja poświęcona roślinom włóknistym i zielarskim.

Konferencję otworzył oraz prowadził podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Obecny na spotkaniu był również minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Jednym z głównych części wydarzenia było podpisanie listu intencyjnego pomiędzy IWNiRZ w Poznaniu a Grupą LOTOS w zakresie wykorzystania bioetanolu drugiej generacji, pochodzącego z biomasy konopnej, do produkcji biopaliw. List podpisali dyrektor Instytutu prof. Małgorzata Zimniewska oraz członek zarządu ds. finansowych Lotosu Robert Sobków.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski zauważył, że właśnie taka produkcja jest bardzo obiecującym kierunkiem rozwoju naszego rolnictwa. Należy poszukać czegoś, co będzie wyróżniać polskie rolnictwo na tle oferty z innych krajów. Trzeba odnaleźć „niszę”, która pozwoli na konkurencję z wielkimi producentami światowymi. Część surowców rolniczych powinna być przeznaczona na cele przemysłowe, m.in. na produkcję biokomponentów, zaznaczył minister. Do 2020 roku musimy uzyskać przynajmniej 3 procentowy udział biopaliw wyższej generacji. Dlaczego te biokomponenty nie miały by pochodzić z polskiej produkcji? Szef resortu rolnictwa podkreślił rolę Instytutu w zakresie realizacji tych założeń. Apelował również o szybkie i skuteczne wdrażanie myśli naukowej do praktyki, tak aby mogli ją z powodzeniem wykorzystywać polscy producenci. W swoim wystąpieniu nawiązał również do badań prowadzacych do zwiększenia produkcji polskiego białka paszowego jako alternatywy dla importowanej śruty sojowej. Będzie to ważny element „paktu dla rolnictwa” wdrażanego przez ministerstwo.

Przeważająca część wykładów innych prelegentów dotyczyła zagadnień związanych z uprawą i wykorzystaniem konopi włóknistych. Od jakiegoś czasu obserwujemy wzrost zainteresowania konopiami na świecie. Jest to roślina szeroko poszukiwana w farmacji, kosmetyce oraz w produkcji suplementów diety. Rośnie zainteresowanie przemysłu tekstylnego włóknem konopnym. Włókno stosuje się do wytwarzania różnego rodzaju kompozytów oraz w budownictwie. Roślina konopna to również cenne źródło biomasy, która z powodzeniem może być wykorzystywana do rekultywacji terenów zdegradowanych. Odpady po przerobie konopi mogą służyć do produkcji bioetanolu. A co szczególnie ważne, jak zauważył jeden z wykładowców „nie straszna była jej susza”, która dotknęła nasz Kraj w tym roku.

Wraz z rosnącym zainteresowaniem na konopie zaczęto poszukiwać dobrej jakości nasion tej rośliny. I właśnie Polska staje się poważnym graczem na rynkach międzynarodowych, w zakresie uprawy i nasiennictwa konopi. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zawarł bardzo korzystne kontrakty z amerykańskimi firmami na eksport nasion do USA. Jego pracownicy zapewniają profesjonalne doradztwo w zakresie jej uprawy. Dzięki współpracy z Instytutem polscy plantatorzy mają zapewniony zbyt dla swojej produkcji. W celu zachęty do podjęcia wyzwania i założenia plantacji, Instytut stosuje także dodatkowe dopłaty dla rolników zakładających nowe uprawy. Osoby, które są zainteresowane tym tematem, zachęcamy do odwiedzenia portalu: http://www.programkonopny.pl Odnajdziecie tam państwo podstawowe informacje oraz kontakt z osobami nadzorującymi funkcjonowanie programu.

Konferencję, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem środowisk związanych z rolnictwem, podsumował minister Ryszard Zarudzki, który wyraził nadzieję na rozwój innowacyjnych technologii w rolnictwie oraz wdrażanie nowych produktów, na które oczekują konsumenci. Ogromną rolę odgrywa w tym aktywność Instytutów Naukowych, dla których przykładem może być działalność IWNiRZ w Poznaniu.

Jarosław Cichocki

Ilość wyświetleń artykułu: 633