Szkolenie doradców energetycznych PODR

W dniach 27-28 czerwca 2016 r. doradcy z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego uczestniczyli w dwudniowym szkoleniu realizowanym w ramach zadania: „Ograniczenie emisji CO2– gminny system doradztwa”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pierwszy dzień szkolenia był okazją do zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami oszczędzającymi zużycie energii zastosowanymi w nowej siedzibie Funduszu.

1

Oficjalnie spotkanie otworzyła  Helena Okuniewska Kierownik Zespołu ds. Projektów Środowiskowych i Zespołu Doradców Energetycznych. Zdzisław Czucha – Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych – rozpoczął część szkoleniową, przedstawiając wykład na temat regulacji prawnych dotyczących gospodarki niskoemisyjnej. Od ubiegłego roku samorządy lokalne, aby otrzymać dofinansowanie projektów prośrodowiskowych zobowiązane są posiadać  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. Proces ich tworzenia omówiła Dominika Gacek. Kolejnym zagadnieniem poruszanym podczas szkolenia była tematyka efektywności energetycznej w przemyśle i rolnictwie oraz transport niskoemisyjny, którą przedstawili Marcin Gregorowicz. Piotr Kupiecki omówił efektywność energetyczną w budownictwie oraz  kwestie związane z oświetleniem.

3

W drugim dniu szkolenia wykłady Doradców Energetycznych WFOŚiGW zostały przeprowadzone w sali Pomorskiego Centrum Pszczelarstwa PODR w Lubaniu. Paweł Detmer  przedstawił  metody ograniczania strat energii w procesie produkcji i przesyłu. Wojciech Kłoszewski zaprezentował system inteligentnego zarządzania energią, a Michał Leszczyński temat odnawialnych źródeł energii.

4

Realizacja przez PODR zadania ”Ograniczanie emisji CO2 – gminny system doradztwa”, ma na celu poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii poprzez angażowanie odbiorców w działania z tego zakresu. Doradcy energetyczni PODR zapewnią nieodpłatne doradztwo energetyczne w każdej gminie województwa pomorskiego. Łącznie doradcy udzielą ponad 4 tys. porad indywidualnych oraz przeprowadzą 130 spotkań informacyjnych dla organów samorządu terytorialnego oraz rolniczego.

Zapraszamy mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności rolników oraz przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa pomorskiego do korzystania z nieodpłatnych konsultacji w zakresie doboru działań modernizacyjnych i inwestycyjnych poprawiających efektywność wykorzystania energii, prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 oraz zanieczyszczeń powietrza, a także zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu doradcy energetyczni PODR dyżurować będą we wszystkich gminach województwa pomorskiego począwszy od lipca aż do grudnia 2016 roku.

Harmonogram dyżurów doradców energetycznych PODR

Ilość wyświetleń artykułu: 2876