Spotkanie szkoleniowo-informacyjne SIR w Brwinowie

W dn. 23-24.03 br. pomorski SIR uczestniczył w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym w Brwinowie. Była to dobra okazja do wysłuchania wystąpień przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych w zakresie współpracy z SIR. Podkreślano wolę włączenia się Instytutów w działania Sieci, jednak szczegółowych uzgodnień wymaga określenie zasad tejże współpracy. Mieliśmy okazję usłyszeć przykłady  podjętych działań dotyczących funkcjonowania Sieci w innych województwach. W czasie spotkania poruszano także istotne zagadnienia związane z realizacją operacji w ramach planu operacyjnego KSOW w zakresie SIR na lata 2016-2017 r.

Ilość wyświetleń artykułu: 2053