Spotkanie producentów drobiu oraz doradców PODR z ministrem

W dniu 30 września 2017 r.  w Kartuzach Podsekretarz Stanu MRiRW  Ryszard Zarudzki spotkał się z przedstawicielami: Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz Pomorskiej Izby Rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, dyrekcja PODR w Lubaniu oraz producenci drobiu i jaj.

Spotkanie było bardzo merytoryczne, omawiano problemy producentów drobiu i jaj w tym głównie umowy kontraktacyjne, zatory płatnościowe, a także zbyt niskie ceny w stosunku do kosztów produkcji. Ponadto poruszono problem ptasiej grypy, budowy nowych obiektów produkcyjnych,  produktów GMO, a także importu towarów do Polski.

Pod koniec spotkania podziękowano Panu Ryszardowi Zarudzkiemu za długoletnie wsparcie producentów drobiu i przyjęto go na honorowego członka Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Po spotkaniu z producentami drobiu Podsekretarz Stanu Ryszard Zarudzki spotkał się z doradcami PODR, gdzie związki zawodowe oraz pracownicy przedstawili sytuację i problemy doradców. Przedyskutowano kwestie polityki kadrowej, a także systemu wynagrodzeń pracowników PODR.

Ilość wyświetleń artykułu: 1385