Relacja z konferencji ,,Możliwości praktycznego zastosowania wyników badań naukowych w produkcji zwierzęcej‘’

W dniu 25 i 26 kwietnia br. pracownicy Sieci na rzecz Innowacji w Rolnictwie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku uczestniczyli w konferencji pt. ,,Praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych we wdrażaniu innowacji w produkcji zwierzęcej”, zorganizowanej przez CDR Oddział w Radomiu. Na konferencji swoje osiągnięcia naukowe zaprezentowali przedstawiciele między innymi  Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego Oddział w Poznaniu, Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w PIB w Puławach,  Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach a także Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

W pierwszym dniu spotkania tematyka opierała się na możliwościach wprowadzenia innowacji z nauki do praktyki. Między innymi można było usłyszeć o wadach i zaletach stosowania robotów udojowych, nowych sposobach zagospodarowania nawozu naturalnego oraz wykorzystania pozostałości z produkcji zwierzęcej jako substratu do biogazowni rolniczej.  Omówione zostały również możliwości wykorzystania OZE w produkcji zwierzęcej. Drugiego dnia można było usłyszeć jakie są możliwości monitorowania zwierząt, szanse zapobiegania i leczenia zwierząt gospodarskich (w szczególności krów mlecznych). Omówione zostały również metody efektywnego żywienia bydła oraz biożywność. Na koniec zaprezentowano innowacje przy hodowli owiec.

Konferencja była długa i wyczerpująca jednak  bardzo owocna. Słuchacze zadawali wiele pytań, które przeradzały się w ciekawe dyskusje na dany temat. Organizatorzy zapowiedzieli, że konferencja odbywać się będzie cyklicznie i już dziś zapraszali do uczestnictwa w następnych spotkaniach.