Promocja SIR podczas Jesiennych Targów Ogrodniczo-Nasiennych w Starym Polu

W dniach 10 i 11 września br. odbyły się XXII Jesienne Targi Ogrodniczo – Nasienne  oraz  Staropolski Przegląd Piosenki  Biesiadnej w Starym Polu. Jak zwykle pracownicy Sieci na rzecz Innowacji
w Rolnictwie i na obszarach wiejskich aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu. Stoisko SIR cieszyło się dużym powodzeniem. Rolnicy pomimo różnych zainteresowań i kierunków produkcji zainteresowani byli głównie możliwością dofinansowania zakupu nowoczesnego sprzętu do swoich gospodarstw.