Innowacyjna Wieś – Pomorskie spotkanie z nauką rolniczą

W dniach 28-29 listopada 2016 r. w Hotelu: Focus Hotel Premium Gdańsk odbyła się dwudniowa konferencja pod nazwą ”Innowacyjna Wieś – Pomorskie spotkania z nauką rolniczą”. Konferencja zorganizowana była przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w Ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Pana Krzysztofa Jurgiela – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wykłady wygłoszone przez Instytuty naukowe wysłuchane zostały przez 155 uczestników. Byli to głównie rolnicy, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego, naukowcy i doradcy rolni a także mieszkańcy obszarów wiejskich i inni zainteresowani.

Konferencję otworzył wykład na temat działania Współpraca wygłoszony przez brokera ds. innowacji w PODR w Lubaniu.

Następnie swoje prezentacje przedstawili pracownicy naukowi i merytoryczni następujących instytutów:

– Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB,

– Instytutu Ochrony Roślin – PIB,

– Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB,

– Instytutu Zootechniki –  PIB,

– Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych,

– Instytutu Geodezji i Kartografii,

– Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB.

Dużym zainteresowaniem, mierzonym aktywnością uczestników, cieszyły się sesje panelowe, w których przedstawiciele instytutów naukowych odpowiadali na pytania, rozwijając szczególnie interesujące zagadnienia.

W drugim dniu konferencji uczestnicy wzięli udział w wyjeździe studyjnym do trzech gospodarstw wdrażających innowacyjne metody produkcji. Była możliwość zapoznania się z:

– specjalistycznym gospodarstwem zajmującym się hodowlą krów mlecznych o wydajności ponad 9300 l od krowy rocznie,

– grupą producentów warzyw – w szczególności z maszynami uprawowymi precyzyjnego rolnictwa,

– grupą producentów owoców – w szczególności z innowacyjnymi urządzeniami do sortowania owoców oraz chłodnią z kontrolowaną atmosferą.

Konferencja cieszyła się dużym powodzeniem i dzięki swej różnorodnej formie umożliwiła  wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Takie spotkania ułatwiają tworzenie oraz funkcjonowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – co również można było zaobserwować na omawianej konferencji.  Mamy nadzieję, że praca w grupach tematycznych na panelach z naukowcami usprawni proces tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz opracowywania przez nie projektów.

Opracowali: Daniel Roszak i Marta Kara