Relacje ze szkoleń organizowanych w ramach operacji pn. „Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż w województwie pomorskim”

W ramach realizacji operacji pn. „Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż w województwie pomorskim”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach 08-10.01.2019 r. odbyły się trzy szkolenia, w których udział wzięło łącznie 75 osób, a mianowicie:

– 08.01.2019 r. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku, w którym uczestniczyło 25 osób,

– 09.01.2019 r. w Domu Kultury w Karsinie, w którym uczestniczyło 25 słuchaczy,

– 10.01.2019 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu z udziałem 25 uczestników.

Program szkoleń obejmował następujące zagadnienia:

1. Podstawowe zasady uprawy zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, siewy mieszane), w tym nawożenie.

2. Dobór odmian i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego – ich wpływ na jakość i wielkość plonu.

3. Kształtowanie, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie.

4. Zasady uprawy konserwującej – np. bezorkowej, pasowej.

5. Zasady integrowanej ochrony zbóż.

Uczestnicy zostali wyposażeni w materiały szkoleniowe, a także otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W ramach ww. operacji, mającej na celu poprawę wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej, podczas 18 szkoleń, zorganizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, przeszkolonych zostanie 430 osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie z terenu województwa pomorskiego w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż oraz organizacji produkcji w gospodarstwie.

Ilość wyświetleń artykułu: 1003