Relacje ze szkoleń organizowanych w ramach operacji pn. „Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż w województwie pomorskim” Cz. III

W luty i w marcu br. odbyły się kolejne i zarazem ostatnie szkolenia w ramach realizacji operacji pn. „Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż w województwie pomorskim”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a mianowicie:

– 05.02.2019 r. – w Domu Kultury w Subkowach z udziałem 25 uczestników,

– 07.02.2019 r. – w sali Urzędu Miejskiego w Miastku z udziałem 25 słuchaczy,

– 12.02.2019 r. – w sali Urzędu Gminy w Sierakowicach z udziałem 25 słuchaczy,

– 13.02.2019 r. – w sali Urzędu Gminy w Nowym Dworze Gdańskim z udziałem 18 osób,

– 19.02.2019 r. – w sali Biblioteki i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Gościcinie z udziałem 25 słuchaczy,

– 21.02.2019 r. – w sali Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie z udziałem 24 uczestników,

– 26.02.2019 r. – sali Urzędu Gminy w Chojnicach z udziałem 18 osób,

– 28.02.2019 r. – w Kółku Rolniczym – Kole Gospodyń wiejskich w Bobowie z udziałem 22 słuchaczy,

– 05.03.2019 r. – w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, Sekcja Zamiejscowa w Słupsku z udziałem 20 słuchaczy.

Od stycznia 2019 r., podczas 18 szkoleń zorganizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, przeszkolono 415 osób (przy planowanych 430) zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie z terenu województwa pomorskiego w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż oraz organizacji produkcji w gospodarstwie.

 

Ilość wyświetleń artykułu: 328