Relacje ze szkoleń organizowanych w ramach operacji pn. „Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż w województwie pomorskim” Cz. II

Kolejne szkolenia w ramach realizacji operacji pn. „Szkolenia w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż w województwie pomorskim”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałanie 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 odbyły się w dniach:

– 16.01.2019 r. – w sali Urzędu Gminy w Bytowie z udziałem 25 słuchaczy,

– 18.01.2019 r. – w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, Sekcja Zamiejscowa w Słupsku z udziałem 20 słuchaczy,

– 24.01.2019 r. – w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej z udziałem 25 słuchaczy,

– 25.01.2019 r. – w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym z udziałem 20 słuchaczy,

– 29.01.2019 r. – w Biurze Powiatowym ODR w Człuchowie z udziałem 25 słuchaczy,

– 30.01.2019 r. – w sali Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim z udziałem 23 słuchaczy.

Program szkoleń, podobnie jak w przypadku pierwszych trzech szkoleń, obejmował następujące zagadnienia:

1. Podstawowe zasady uprawy zbóż (żyto, pszenica, owies, jęczmień, pszenżyto, siewy mieszane), w tym nawożenie.

2. Dobór odmian i stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego – ich wpływ na jakość i wielkość plonu.

3. Kształtowanie, zgodnie z wymaganiami, parametrów jakościowych ziarna zbóż poprzez odpowiednie elementy technologii, w tym techniki zbioru i przechowywanie.

4. Zasady uprawy konserwującej – np. bezorkowej, pasowej.

5. Zasady integrowanej ochrony zbóż.

Uczestnicy zostali również wyposażeni w materiały szkoleniowe, a także otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

W ramach ww. operacji, mającej na celu poprawę wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej, podczas 18 szkoleń, zorganizowanych przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego, przeszkolonych zostanie około 430 osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie z terenu województwa pomorskiego w zakresie nowoczesnych technologii uprawy zbóż oraz organizacji produkcji w gospodarstwie.

Szkolenie w Bytowie

 

Szkolenie w Człuchowie

Szkolenie w Pruszczu Gdańskim

 

Ilość wyświetleń artykułu: 879