Relacja ze szkolenia wyjazdowego – Stare Pole

W piątek 29 września 2017 roku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu gościliśmy grupę rolników, producentów mleka z kilku województw naszego kraju. Stare Pole było jednym z punktów kilkudniowego wyjazdu zorganizowanego przez  Redakcję „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. W ramach tej wizyty rolnicy mieli okazję zapoznać się z pracą Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu, którą zaprezentowała pani Bożena Korzańska, zastępca dyrektora Oddziału w Starym Polu. Następnie specjaliści z Oddziału panowie Sebastian Zwierz i Zbigniew Marciniak zapoznali gości ze specyfiką produkcji zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej na Żuławach i w całym województwie. Kolejnym etapem wizyty było zwiedzanie Ośrodka Hodowli Zarodowej w Gajewie. Panowie Adam Boguszewski – Członek Zarządu OHZ Gajewo Sp. z o.o. i Jarosław Łoniewski – zootechnik zaprezentowali swój Ośrodek. Rolnicy mogli zapoznać się z nowoczesnymi metodami chowu i hodowli bydła mlecznego, jak również obejrzeć biogazownię, która funkcjonuje w gospodarstwie. Dalej na trasie wycieczki znalazło się zwiedzanie zamku w Malborku, a potem grupa udała się do Gdańska.

Zbigniew Marciniak

Ilość wyświetleń artykułu: 1374