Relacja ze szkolenia pt.,, Tworzenie sieci kontaktów oraz możliwości dofinansowania do innowacyjnych działań w sektorze pszczelarstwa”

W dniu 20.07.2017 r. w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie odbyło się szkolenie  dotyczące tworzenia sieci kontaktów oraz możliwości dofinansowania do innowacyjnych działań w sektorze pszczelarstwa.  Na wstępie sektor nauki omówił  problemy jakie obserwuje się w pszczelarstwie, następnie wykłady na temat dofinansowań do Planu operacyjnego KSOW w zakresie SIR oraz działania ,,Współpraca” omówiły Marta Kara – koordynator SIR oraz Alicja Łepek – broker innowacji.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele szkół i uczelni wyższych,  jednostek samorządu terytorialnego, Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego oraz sami pszczelarze.

Po wykładach odbyła się debata dotycząca innowacyjnych rozwiązań w zakresie pszczelarstwa.

Szkolenie odbyło się w przyjaznej atmosferze i dało możliwość do dyskusji, w której zostały omówione problemy pszczelarzy, a także możliwości jakie daje Sieć na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1966