Relacja ze szkolenia pt. „Integrowana Produkcja Roślin – rośliny rolnicze”

W dniach 25-26 września 2017 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu odbyło się szkolenie podstawowe pt. „Integrowana Produkcja Roślin – rośliny rolnicze”, w którym uczestniczyło 17 osób.

Harmonogram szkolenia obejmował 16 godzinny cykl wykładów, a mianowicie:

– planowanie i organizacja integrowanej produkcji roślin,
– środki ochrony roślin a ochrona środowiska,
– bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),
– sposób dokumentowania prowadzonych działań w uprawach rolniczych zgodnie z wymaganiami integrowanej produkcji,
– kontrola integrowanej produkcji roślin,
– technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
– przepisy prawne w zakresie integrowanej produkcji,
– pielęgnacja gleby po wykonaniu zasiewów,
– nawożenie integrowanych upraw rolniczych,
– ochrona upraw rolniczych przed chorobami,
– ochrona upraw rolniczych przed szkodnikami.

Wszyscy uczestnicy, po zdaniu egzaminu, otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i upoważniają do:

– prowadzenia integrowanej produkcji,
– ubiegania się o certyfikat Integrowanej Produkcji,
– stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych przy użyciu opryskiwaczy.

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Potwierdzeniem wysokiej jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP. Udział w systemie jakości Integrowana Produkcja jest dodatkowo punktowany przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020.

Kolejne szkolenie w PODR Oddział w Starym Polu planowane jest na wiosnę 2018 r. Koszt szkolenia wynosi 255 zł od osoby.

Informacje oraz zapisy na szkolenie pod nr telefonu: 55 270 11 00; 607 602 731; 797 010 694.

 

                                                                                                                             Alicja Panimasz – Wolska

Ilość wyświetleń artykułu: 1318