Relacja ze szkolenia „Nauka doradztwu rolniczemu”

Dnia 11.06.2018 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego zorganizowało szkolenie pt.: „Nauka doradztwu rolniczemu”. Było one skierowane do rolników związanych z produkcją i hodowlą bydła mięsnego. Wydarzenie odbyło się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w gospodarstwie rolnym Pana Łukasza Karmowskiego  w Radziczu.

Szkolenie rozpoczął dr Marcin Gołębiewski wykładem dotyczącym uwarunkowań chowu bydła mięsnego w Polsce. Tematem przewodnim była ocena bydła mięsnego. Szczegółowo omówiono, jak wygląda ocena poubojowa w Polsce, zaprezentowano graficznie klasyfikację tusz w systemie EUROP. Dr Jim Mazurkiewicz, reprezentujący Texas A&M University, przybliżył uczestnikom zasady oceny bydła w USA. W części teoretycznej Pan Rafał Kondal, reprezentant Firmy Verbio, poruszył również  kwestię żywienia bydła mięsnego.

Część praktyczna przeprowadzona przez dr Jima Mazurkiewicza oraz dr Marcina Gołębiewskiego dotyczyła oceny bydła mięsnego różnych grup wiekowych i technologicznych. Ocenie poddano krowy mamki, jałówki oraz buhajki rasy Limousine oraz mieszańce pochodzące z krzyżowań, z różnym udziałem tej rasy.

Szczególną uwagę uczestników przyciągało bydło rasy Beef Master. Jest to amerykańska rasa bydła mięsnego wywodząca się z Texasu o umaszczeniu czerwonym lub biało-czerwonym. Powstała w wyniku skrzyżowania ze sobą trzech krów mięsnych: Brahman, Hereford i Shorthorn.. Bydło to charakteryzuje się łagodnym usposobieniem, odpornością na zmiany klimatu oraz niekorzystne warunki pogodowe. Dzięki tym cechom, łatwo aklimatyzuje się zarówno w strefie klimatu tropikalnego, poprzez suche stepy do chłodniejszego klimatu umiarkowanego. Jego zaletą jest dobre wykorzystanie paszy, które umożliwia uzyskanie dobrych przyrostów, nawet przy żywieniu paszami gorszej jakości. Mięso z tych zwierząt charakteryzuje się lekką marmurkowatością, jest delikatne i aromatyczne, za co cenią je konsumenci.

Wszyscy uczestnicy szkolenia z uwagą przyglądali się ocenie bydła oraz z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali wykładów przedstawionych w części teoretycznej.

Ilość wyświetleń artykułu: 1134