Relacja z XV edycji Turnieju KGW Województwa Pomorskiego

   W minioną sobotę dnia 7 kwietnia 2018 r. w Żukowie odbyła się XV edycja Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego, którego organizatorami byli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku i Gmina Żukowo. Patronat honorowy nad Turniejem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Patronat medialny nad imprezą objęli: Telewizja TVP3, Radio Plus, Radio Kaszebe, Radio Głos, Dziennik Bałtycki, Głos Kaszub, Kurier Kaszubski, Express Powiatu Kartuskiego, Express Rolniczy, Rolnik Pomorski, portal internetowy Piękne Kaszuby.pl, portal internetowy Express Kaszubski.pl, portal internetowy powiatu kartuskiego Kartuzy.info oraz portal internetowy zKaszub.info.

   Impreza rozpoczęła się korowodem KGW prowadzonym przez orkiestrę BAZUNY pod przewodnictwem p. Roberta Reglińskiego. Swoją obecnością zaszczyciła nas liczna grupa znamienitych gości, w tym Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki z małżonką oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki. Po uroczystym powitaniu i otwarciu imprezy przez organizatorów głos zabrał dr Ryszard Zarudzki Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podkreślił znaczenie i rolę organizacji kobiecych w procesie transformacji kulturowej dokonanej na przestrzeni kilkudziesięciu lat na polskiej wsi. Kultywowanie tradycji przez lokalną społeczność warunkuje spójność wszystkich grup społecznych, a także ich rozwój we wszystkich dziedzinach życia. Jest idealnym przykładem kreatywności dla młodego pokolenia, które  może sięgać po elementy dorobku kulturowego swoich przodków, traktując przekaz tradycji jako podstawę do dalszego rozwoju. Dodał, że zarówno turniej, jak i każda inicjatywa integrująca społeczność wiejską podejmowana przez KGW zasługuje na uznanie. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uhonorował odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa” osiem pań – liderek oraz aktywnych działaczek KGW i stowarzyszeń turystyki wiejskiej za aktywną działalność na rzecz swojego środowiska. Po części oficjalnej zaproszono Wiceministra do symbolicznego pokrojenia olbrzymiego tortu ufundowanego przez Burmistrza Gminy Żukowo Wojciecha Kankowskiego dla uczestników i publiczności z okazji 15 jubileuszowej edycji turnieju.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznało środki finansowe na zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego z produktami tradycyjnymi, regionalnymi i ekologicznymi.

Oficjalnego zakończenia imprezy dokonali organizatorzy.

          Zmagania 16 zespołów KGW rywalizujących o puchar grand prix oceniała niezależna komisja w składzie: Dariusz Tryzna – przewodniczący jury, redaktor naczelny Kuriera Kaszubskiego, Anna Krajka – członek, Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział Etnografii, Bożena Worzała – członek, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rokocinie, powiat Starogard Gdański, laureat Grand Prix w 2017, Ewa Gurak – członek, pedagog, trener warsztatów artystycznych, Joanna Orłowska – członek, starostwo powiatowe w Słupsku. Zadaniem komisji było wyłonienie najlepszych kół w każdej z pięciu kategorii konkursowych oraz laureata GRAND PRIX. Mając na uwadze dyscyplinę czasową jury oceniło dwie konkurencje (dekorację wielkanocną i tablicę) przed oficjalnym otwarciem. Pozostałe trzy konkurencje koła zademonstrowały z niecodzienną fantazją i profesjonalizmem.

Wyniki w pięciu konkurencjach przedstawiają się następująco:

  • dekoracja wielkanocna (6 pisanek wykonanych dowolną techniką oraz ciasto mazurek) – KGW Trzebiatkowa, gmina Tuchomie, powiat bytowski
  • tablica – „Nasi bracia mniejsi” – KGW Jazowa, gmina Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworski,
  • moda – „deszczowa kreacja” – KGW Rowy, gmina Ustka, powiat słupski,
  • piosenka kabaretowa z inscenizacją pt. „Warto było i/ lub  Mega babki to my” – KGW Strzelno, gmina Puck, powiat pucki,
  • taniec dowolny – KGW Brzuśce, gmina Subkowy, powiat tczewski.
  • GRAND PRIX – KGW SKOWARCZ gmina Pszczółki, powiat gdański.

Uhonorowanie KGW licznymi nagrodami rzeczowymi odbyło się dzięki hojności wielu sponsorów, a w szczególności sponsora strategicznego, którym był Bank Spółdzielczy w Tczewie oraz: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorząd Województwa Pomorskiego, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Gmina Żukowo, Powiat kartuski, Pomorska Izba Rolnicza, Związek Gmin Pomorskich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. RENK, GS Żukowo, Opera Bałtycka, Teatr Wybrzeże, Teatr Szekspirowski, Cukiernia Markiza Roman Wenzel, Browar Amber, Firma „BARDOTKA” Justyna Albecka  i ORIFLAME.

W imieniu nagrodzonych KGW składam sponsorom serdeczne podziękowanie.

Dziękuję również komisji, która pracowała społecznie.

Warto podkreślić, że publiczność miała możliwość wysłuchania koncertów, które zaprezentowali: zespół BAZUNY pod kierownictwem Roberta Reglińskiego, p. Marek Senkowski, p. Juan Felipe ALVARADO z Kolumbii, p. Iga Pobłocka oraz obejrzenia występów zespołu tanecznego RAPSODIA pod kierownictwem p. Beaty Stopa, które były swoistymi przerywnikami między konkurencjami.

 

Barbara Ditrich

Ilość wyświetleń artykułu: 1288