Relacja z wyjazdu studyjnego „Zielone Agro Show – innowacje w hodowli bydła”

   Problemem w prowadzeniu gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęca, jest niedostateczna ilość wdrażanych innowacji, które podnoszą rentowność produkcji oraz w sposób optymalny wykorzystują zasoby. Do efektywnego i praktycznego wdrażania innowacji na poziomie gospodarstw potrzebna jest współpraca miedzy innymi: rolników, przedsiębiorców, naukowców
i podmiotów wspierających rolnictwo. Istnieje mało możliwości aby grupy te mogły się spotykać w celu omawiania możliwości rozwiązywania problemów w produkcji zwierzęcej oraz ich wdrażania w praktyce.

   W dniach 24-26.05.2018 r. odbył się wyjazd studyjny w celu zrealizacji operacji  pt. „Zielone Agro Show – innowacje w hodowli bydła”  w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR. Głównym celem wyjazdu była pomoc w utworzeniu grupy operacyjnej w zakresie produkcji zwierzęcej – bydła oraz w opracowaniu przez nią wniosku o dofinansowanie. Służyć temu miała  wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji operacji.

Wyjazd studyjny obejmował:

Zwiedzanie gospodarstw:

  • w Gorlicach

Pan Marcin Wójcik przedstawił metody hodowli bydła Limousine stosowane w swoim gospodarstwie. Posiada on ok. 120 matek LM. Pan Marcin hoduje również węgierską rasę świń Mangalica (7 macior). Rolnicy biorący udział w wyjeździe chętnie zadawali pytania i wymieniali się doświadczeniami dotyczącymi bydła.

  • w Owczarach

W gospodarstwie Pana Romana Wasylczaka, rolnicy mieli okazję obserwować bydło rasy Highland – „Szkockie bydło górskie”. Pan Roman zajmujące się również hodowlą owiec rasy czarno-główka. Stado podstawowe wynosi ponad 1000 sztuk. W gospodarstwie o powierzchni 295,13 ha prowadzona jest także hodowla koni małopolskich oraz huculskich. Konie są utrzymywane cały rok w otwartej stajni. Aktualnie ogierem czołowym jest Jung po Dresk.

  • Zwiedzanie Targów Zielone Agro Show

ZIELONE AGRO SHOW to wystawa, która na stałe wpisała się do kalendarza imprez wystawienniczych. Jest pierwszą imprezą w Polsce poświęconą nowoczesnej technice i technologii produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Poza wystawcami oferującymi nowoczesne maszyny rolnicze odwiedzić można także firmy produkujące nasiona, nawozy, pasze i dodatki paszowe, folie rolnicze, elementy wyposażenia budynków inwentarskich oraz wiele innych. ZIELONE AGRO SHOW to niepowtarzalna okazja dla rolników, aby w jednym miejscu obejrzeć, porównać i wybrać najlepsze maszyny dostępne na światowych rynkach. Korzystając z wiedzy i pomocy wystawców każdy ma możliwość zapoznania się z technologią zbioru, kosztem eksploatacji, a także wydajnością maszyn.

   Podczas całego wyjazdu obecni byli przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy: prof. dr hab. inż. Roman Łyszczarz oraz dr inż. hab.  Mariusz Bogucki, którzy przeprowadzili wykłady dotyczące hodowli bydła, służyli fachowymi radami oraz chętnie odpowiadali na pytania rolników. Pracownik PODR w Lubaniu – koordynator SIR przekazał najważniejsze informacje na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, działaniu „Współpraca”, jak również możliwości  pozyskiwania środków z Funduszu Unii Europejskiej.

Wyjazd dał możliwość podjęcia wspólnych inicjatyw w zakresie działania „Współpraca” w celu utworzenia grupy operacyjnej. Dodatkowo operacja została zrealizowana na terenie województw: małopolskiego i lubelskiego. Subregiony w znacznym stopniu różnią się pod względem zarówno agrotechnicznym jak i hodowlanym. Dało to możliwość porównania oraz otwarcia horyzontów.  Wzmocniło możliwość transferu wiedzy między poszczególnymi uczestnikami.

Po wyjeździe można stwierdzić, że główny cel operacji tj. pomoc w utworzeniu grupy operacyjnej w zakresie produkcji zwierzęcej został zrealizowany.

 

Opracował:
Piotr Maćkowiak

Ilość wyświetleń artykułu: 2091