Relacja z wyjazdu studyjnego pt.: „Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego na przykładzie Małopolskiego Szlaku Kulinarnego”

W dniach 9-13 września br. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu zorganizował wyjazd studyjny pn.: „Wspieranie przedsiębiorczości i innowacji na obszarach wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego na przykładzie Małopolskiego Szlaku Kulinarnego

Głównym celem jest stworzenie warunków do powstania potencjalnej grupy operacyjnej, zapoznanie grupy uczestników z różnymi formami przedsiębiorczości, a w szczególności wytwarzania produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych z produktów rolnych pochodzących z gospodarstwa rolnika, ich sprzedaży i promocji. Uczestnicy mają poznać innowacyjne rozwiązania gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem łańcucha żywnościowego na obszarze wiejskim województwa małopolskiego. Ponadto operacja ma na celu pokazanie na przykładzie województwa małopolskiego procesu budowania i komercjalizacji polskich produktów żywnościowych w powiązaniu z turystyką wiejską.

Podczas wyjazdu studyjnego grupa poznała innowacyjne rozwiązania gospodarcze, z uwzględnieniem łańcucha żywnościowego na obszarze wiejskim województwa małopolskiego.

Uczestnicy mieli okazję poznania na przykładzie Małopolskiego Szlaku Kulinarnego procesu budowania i komercjalizacji polskich produktów żywnościowych w powiązaniu z  turystyką wiejską. Ponadto zaznajomili się z przetwórstwem i sprzedażą w ramach krótkich łańcuchów dostaw żywności z gospodarstw rolnych oraz uzyskali wiedzę o Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) oraz o działaniu ,,Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Wyjazd studyjny opracowany merytorycznie przez: A. Rojewską, A. Ciesielską

 

Ilość wyświetleń artykułu: 490