Relacja z wyjazdu studyjnego „Dary Natury”

   Ośrodek Edukacji Przyrodniczej „Ziołowy Zakątek” położony jest wśród malowniczych pól i lasów dziewiczego Podlasia, z dala od miejskich zanieczyszczeń i zgiełku cywilizacji. To magiczne i wyjątkowe miejsce, prowadzone przez ludzi z pasją. Obok Ziołowego Zakątka równolegle prowadzone jest przetwórstwo i sprzedaż produktów ekologicznych w firmie Dary Natury.

Przedsiębiorstwo Dary Natury to krajowy lider w branży zielarskiej i żywności ekologicznej. Właściciel przedsiębiorstwa, Mirosław Angielczyk, 4 października 2018 r. odebrał tytuł „Promotora Polskiej Gospodarki” – nagroda przyznawana ludziom i firmom, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek Polski na świecie.

Nie dziwi zatem, że właśnie to miejscu wybrano na szkolenie. W dniach od 17 do 20 września 2019 r. odbył się wyjazd studyjny do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej „Ziołowy Zakątek”  w Korycinach, w woj. podlaskim. Nie bez powodu wybrano miesiąc wrzesień – w tym czasie można zbierać, suszyć i zamrażać zioła przyprawowe i lecznicze.

Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy ekologiczni, w tym członkowie PSPE BioPomorze, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego oraz specjaliści PODR w Lubaniu.

Szkolenie intensywne, ale dało szansę poznania bliżej świat ziół i innych roślin, co spotkało się  z dużą aprobatą uczestników.

Pierwszego dnia po przyjeździe, odbyło się zwiedzanie Podlaskiego Ogrodu Botanicznego. W Ogrodzie zgromadzone są przede wszystkim rośliny lecznicze i aromatyczne. Obecnie liczy on około 1500 taksonów! Specyfiką Ogrodu są kolekcje populacji dziko rosnących roślin leczniczych pozyskiwanych z obszaru Wschodniej Polski. Przewodnik opowiedział m.in. o zastosowaniu i właściwościach napotkanych roślin oraz o elementach, które składają się na cały kompleks Ziołowego Zakątka.

Drugiego dnia zwiedzanie zacierało się z praktyką. Zainteresowani ekologią mieli okazję zaobserwować poszczególne etapy powstawania produktów ekologicznych, w tym tłoczenie olejów na zimno, proces produkcji herbat (od liściastych po torebkowane),  poznać tajniki całego procesu organizacji produkcji. Następnie odbyły się warsztaty z produkcji i przetwórstwa ekologicznego. Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy przysłuchiwali się na temat właściwości i zastosowania ziół w wielu dziedzinach życia, w tym w kulinari, ziołolecznictwie, kosmetologii. Ogromną radość i satysfakcję sprawiła możliwość wykonania własnoręcznie mieszanek ziołowych (herbat i przypraw). Po poznaniu się z właściwościami pojedynczych ziół i przypraw, kursanci mogli stworzyć indywidualnie do swoich potrzeb i upodobań mieszanki, a potem zabrać je do domu. Warsztaty pozwoliły zapoznać się nie tylko z procesem produkcji ziół, ale również techniką ich przetwarzania i formami sprzedaży.

Prowadzącym warsztaty, jak i przewodnikiem był Pan Grzegorz Moczulski. Sztuką jest w ciekawy i zarazem humorystyczny sposób przedstawić świat ziół.

Trzeciego dnia odbył się wykład nt. zasad produkcji i przetwórstwa ziół, w tym funkcjonowanie gospodarstwa ekologicznego. Głównym prelegentem była Pani Magdalena Antonik – sp. ds. jakości w firmie Dary Natury. Słuchacze mieli okazję dowiedzieć się jaką drogę przechodzi surowiec zanim stanie się gotowym produktem do sprzedaży. Wykładowczyni podkreślała, że firma Dary Natury przywiązuje bardzo dużą uwagę do jakości, dba aby były zachowane wszystkie wymogi sanitarne i BHP, ważna jest identyfikacja surowca. Dlatego też firma prowadzi swoje wewnętrzne szkolenia i stosuje się do opracowanych wytycznych. Swoją obecnością podczas wykładu zaszczyciła nas Pani Jolanta Angielczyk, żona właściciela. Prelekcja zamieniła się w dyskusję, bowiem zainteresowani ekologią zadawali pytania, na które wykładowczynie chętnie odpowiadały. Z wielkim zaciekawieniem i podziwem uczestnicy wysłuchali historii powstania Darów Natury, Ziołowego Zakątka, Ośrodka Edukacji Przyrodniczej oraz planów na przyszłość. Warto dodać, że dzięki uprzejmości gospodarzy, podczas zajęć odbyła się degustacja przeróżnych produktów ekologicznych.

Po południu odbyła się debata. Specjalista PODR w Lubaniu, koordynator SIR –  Piotr Maćkowiak, przedstawił temat Wdrażanie innowacji w rolnictwie ekologicznym za pomocą działania „Współpraca”. Zaprezentował do jakich działań można ubiegać się o wsparcie oraz kto może utworzyć grupę operacyjną. Moderatorem dyskusji była Agnieszka Jereczek, sp. ds. rolnictwa ekologicznego PODR w Lubaniu. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami nt. dobrych praktyk produkcyjnych, jakie działania na rzecz skracania łańcucha dostaw są stosowane u gospodarzy oraz jak funkcjonuje tutaj przedsiębiorczość. Wszyscy byli zgodni, że jest to bardzo dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, organizacja na najwyższym poziomie. Nie ma tutaj marnotrawstwa, wszystko jest wykorzystane w obiegu zamkniętym.

Jedno jest pewne, kluczem do sukcesu jest konsekwencja, zaangażowanie i pasja właściciela!

Ostatniego dnia był czas na samodzielne zapoznanie się z ofertą Darów Natury jak i Ziołowego Zakątka, możliwość nawiązania kontaktów, podpatrzenie zastosowanych innowacyjnych rozwiązań i technologii, no i oczywiście na zakupy. A oferta produktów do sprzedaży jest naprawdę bogata! (http://darynatury.pl)

 

Wyjazd studyjny posłużył benchmarkingowi rozwiązań innowacyjnych w zakresie  rolnictwa ekologicznego (produktowych), rozwiązań marketingowych i rozwiązań organizacyjnych. Wyjazd do ośrodka Ziołowy Zakątek przyczynił się także do budowy powiązań i sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, oraz rolnikami a innymi uczestnikami łańcucha innowacji.  Realizacja operacji ułatwiła transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich, a co za tym idzie pomoże zawiązać współpracę pomiędzy podmiotami zajmującymi się rolnictwem i przetwórstwem ekologicznym, a  także przyczyni się do promocji innowacji w rolnictwie i produkcji żywności ekologicznej oraz może pomóc w utworzeniu potencjalnej grupy operacyjnej, która działałaby w obszarze innowacyjnych metod stosowanych w przetwórstwie ekologicznym i rolnictwie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za gościnność i wprowadzenie do świata ziół. Życzymy dalszych sukcesów i szybkiej realizacji wyznaczonych celów.

Opracowała: Agnieszka Jereczek

 

 

Ilość wyświetleń artykułu: 1612