Relacja z „VII Pomorskiego Forum Mleczarskiego. Aktualne Zagadnienia w Hodowli Bydła Mlecznego”

Dnia 26 lutego 2020 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyło się „VII Pomorskie Forum Mleczarskie – Aktualne Zagadnienia w Hodowli Bydła Mlecznego”.

Wydarzenie uroczyście otworzyła Pani Ewa Szymańska – Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, serdecznie witając zgromadzonych gości oraz sponsorów.

 Jako pierwszy swój wykład wygłosił dr hab. Wojciech Barański prof. UWM, który omówił „Metody wspomagania wykrywania rui oraz wpływ żywienia na rozród krów mlecznych”. Podczas wystąpienia szczegółowo  omówił zagadnienia związane z rozrodem krów. Przedstawił, jak duży wpływ na rozród i przyszłą wydajność mleczną krowy ma sposób i jakość żywienia. Szczególną uwagę zwrócił również na ocenę kondycji krowy w okresie okołoporodowym.

Drugim prelegentem Forum był Sławomir Bleszyk – starszy inspektor pracy z  Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, który wygłosił prelekcję pt.: „Zagrożenia wypadkowe w  indywidualnych gospodarstwach rolnych”, uświadamiając uczestnikom, jak ważne jest przestrzeganie zasad BHP podczas pracy na gospodarstwie.

Na „VII Pomorskim Forum Mleczarskim” mogliśmy również wysłuchać wystąpień Izabeli Itrich-Hopa oraz Moniki Kubiś, przedstawicielek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Pomorskiego Oddziału Regionalnego w Gdyni,  które omówiły „Warunki i tryb przyznawania pomocy na Dobrostan Zwierząt”.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim prelegentom, uczestnikom oraz sponsorom, dzięki którym odbyło się „VII Pomorskie Forum Mleczarskie. Aktualne Zagadnienia w Hodowli Bydła Mlecznego”.

Sponsorzy VII Pomorskiego Forum Mleczarskiego:

– Bank BNP Paribas Bank Polska S.A,

– Firma Center Plast Sp. z o.o.

 

Magdalena Zacholla
Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Ilość wyświetleń artykułu: 1456