Relacja z VI Pomorskiego Forum Drobiarskiego

 

W dniach 18 – 19 czerwca 2018 roku w Chmielnie odbyło się VI Pomorskie Forum Drobiarskie zorganizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w partnerstwie z Pomorskim Zrzeszeniem Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz Krajową Federacją Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast patronami medialnymi byli: Radio Plus, Radio Kaszëbë, Radio Głos oraz czasopisma: Hodowca Drobiu, Polskie Drobiarstwo, Rolnik Pomorski, Kurier Kaszubski. Szóstą edycję Forum otworzył Andrzej Dolny – dyrektor PODR w Lubaniu, witając przybyłych gości i uczestników. Następnie na ręce Zygmunta Stromskiego – wiceprezesa Pomorskiego Zrzeszenia Hodowców Drobiu i Producentów Jaj złożył podziękowanie za wieloletnią współpracę związaną z organizacją Forum Drobiarskiego, ale również partnerstwo w osiąganiu najwyższych standardów produkcyjnych. Następnie słowa uznania i podziękowania przyjął Maciej Bujnik – Dyrektor Biura Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj za wieloletnią współpracę, wsparcie w różnego rodzaju działaniach oraz ochronę interesów hodowców, producentów drobiu i przetwórców mięsa.

Wykład inauguracyjny wygłosił Łukasz Dominiak – dyrektor generalny Krajowej Rady Drobiarstwa – Izba Gospodarcza. Przedstawił zebranym aktualną sytuację rynku drobiu, podkreślając naszą dominację wśród krajów UE w produkcji mięsa drobiowego i dalszy dynamiczny rozwój tej branży w Polsce. Omawiając perspektywy rozwoju na najbliższe i trochę dalsze lata, odniósł się do zmian jakie zachodzą na rynku chociażby w związku z planowanym wyjściem z UE Wielkiej Brytanii, czy silnie rozwijającymi się gospodarczo krajami Azji i rozwojem drobiarstwa na Ukrainie. Nawiązał do działań KRD mających na celu eliminację importu na nasz rynek produktów drobiarskich niespełniających unijnych norm i omijania tychże norm stosowanych przez niektóre kraje trzecie. Aktualna sytuacja na rynku drobiarskim była również tematem wystąpienia Wojciecha Tram z BGŻ BNP Paribas. Następnie głos zabrał Marek Jurkiewicz prezes Res-Drob. Przedstawił działalność firmy z ponad 60-letnią tradycją, podkreślając jej rolę w integracji łańcucha dostaw. Wraz z Piotrem Fornalem zaproponowali zebranym hodowcom ścisłą współpracę i poinformowali o budowie nowego zakładu ubojowego w Miszewie.

Po przerwie obiadowej głos zabrał prof. dr hab. Andrzej Koncicki z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tematem jego wystąpienia była bioasekuracja i jej rola na fermach drobiu w profilaktyce grypy ptasiej. Profesor przedstawił etiologię ptasiej grypy oraz historię jej występowania na świecie, poświęcając najwięcej uwagi ostatnim latom i ogniskom w Europie i Polsce. Podkreślił, że wirus długo przeżywa w niskich temperaturach, natomiast ginie w wysokich, np. przy obróbce termicznej mięsa i podrobów. Omówił rolę i zasady bioasekuracji, zwracając szczególną uwagę na zabezpieczenie drobiu przed kontaktem z ptactwem dzikim i ich odchodami. Zwrócił uwagę hodowców na przestrzeganie zasad higieny podkreślając, że podstawowe środki czystości i detergenty niszczą wirusy, także wirusa ptasiej grypy. Następnym wykładowcą był lek. wet. Mariusz Potopowicz z firmy Animal Pharma Pomorze, który wygłosił referat na temat „Praktycznie o IB”. Duże zainteresowanie wzbudził wykład zatytułowany „Dergall. Fizyczna metoda zwalczania ptaszyńca” przedstawiony przez dr Ryszarda Sebesta z ICB Pharma. Okazuje się, że ptaszyniec jest problemem na naszych fermach i hodowcy niejednokrotnie się z nim borykają. Nanotechnologia – nowoczesna bioasekuracja to temat kolejnego wystąpienia lek. wet. Tomasza Jaskólksiego z firmy Smart Nanotechnologies S.A. Natomiast Mariusz Filipionek z firmy Cargill Poland Sp. z o.o. opowiedział jakie zadania czekają nas w przyszłości, aby wyżywić 9 mld ludzi.

Na zakończenie części wykładowej Forum głos zabrała Karolina Reńska – prawnik, która przypomniała o konieczności sporządzania umów na sprzedaż drobiu oraz zaznaczyła, że obowiązek ten spoczywa na kupującym. Omówiła wskazane w ustawie konieczne zapisy, sankcje za nie posiadanie umowy lub błędy w umowie. Szczególną uwagę zwróciła na przepisy odnoszące się do tzw. siły wyższej, wskazując na cztery możliwości zapisu i zaznaczając najbardziej korzystny dla obu stron, czyli sprzedającego i kupującego.

Po każdym wykładzie uczestnicy zadawali pytania, a wykładowcy chętnie wyjaśniali i doprecyzowywali swoje kwestie.

Po zakończeniu części merytorycznej Forum uczestnicy mogli podziwiać występ Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Kaszuby” z Przodkowa oraz wysłuchać koncertu zepołu Cocktail.

Organizacja Forum miała na celu pogłębianie wiedzy, ułatwienie wymiany poglądów i doświadczeń, określenie wspólnych priorytetów i kierunków rozwoju drobiarstwa oraz podniesienie innowacyjności i konkurencyjności sektora drobiarskiego. Uczestnicy Forum mieli możliwość zwiedzenia stoisk firm współpracujących z branżą drobiarską, zapoznania się z ich ofertą, rozmów i wymiany doświadczeń, a także poznania konkurencyjnych rozwiązań.

Po zakończeniu wykładów pierwszego dnia Forum wśród uczestników rozlosowano nagrody ufundowane przez sponsorów. Podczas drugiego dnia spotkania Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu poprowadziła dyskusję na temat bieżącej sytuacji branży drobiarskiej oraz planów i oczekiwań związanych z organizacją kolejnej edycji Forum.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji VI Pomorskiego Forum Drobiarskiego, a w szczególności naszym Partnerom: Pomorskiemu Zrzeszeniu Hodowców Drobiu i Producentów Jaj oraz Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj.

Opracowanie: Maria Gwizdała, Iwona Brzoskowska

Ilość wyświetleń artykułu: 1792