Relacja z Regionalnej Konferencji Sadowniczej

W dniu 5 marca 2018 r. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu przy współpracy z firmą PROCAM Polska Sp. z o. o.  zorganizował konferencję sadowniczą.

Na miejsce konferencji wybrano Dąbrówkę Tczewską, która jest położona blisko centrum sadowniczej produkcji woj. pomorskiego.

W programie konferencji znalazły się tematy, z którymi sadownicy mierzą się co roku np. nawożenie, ochrona, cięcie drzew. Niemal co roku pojawiają się nowe rozwiązania oraz tendencje i właśnie w tym kontekście omawiano powyższe tematy.

Pierwszy wykład przedstawiony został przez Mariusza Anioła z PODR. Prezentacja dotyczyła wymagań odmian truskawek owocujących w czerwcu względem temperatury i długości dnia dla budowania potencjału plonotwórczego. Prezentowane wyniki badań wyraźnie wskazywały na wyższe wymagania cieplne niż może zaoferować klimat północnej Polski. Zaproponowano nowe rozwiązanie tj. REGALIS Pro, który został zarejestrowany w truskawkach jesienią 2017 r. w celu hamowania wzrostu rozłogów, a pośrednio do zwiększenia liczby kwiatów.

Kolejny wykład przedstawił Grzegorz Ozarek z firmy ICL Polska. Szczegółowo omówił specjalistyczne produkty do nawożenia posypowego i dolistnego roślin sadowniczych. Jedną z kilku ciekawostek były nawozy wieloskładnikowe z dużą zawartością azotu w otoczce opóźniające rozkład w glebie. Taka forma azotu umożliwia podanie nawozu bardzo wcześnie, zanim pojawią się liście.

Kolejne wykłady prowadzili Krzysztof Gasparski i Tomasz Olszewski z firmy PROCAM Polska. Prelegenci zwrócili uwagę na trudności w zwalczaniu mączniaka prawdziwego i parcha jabłoni. Omówiono wczesno-wiosenne opryski preparatami siarkowymi przeciw mączniakowi, a także stosowanie nowej generacji preparatów miedziowych jako nawozy, ale jednocześnie działające przeciw szkodliwym bakteriom. Pewną nowością było przesunięcie na późniejsze okresy wegetacji zabiegów fungicydowych opartych na preparatach kontaktowych. Zwrócono uwagę na właściwą interpretację wyników analizy glebowej. Wyniki często są przedstawiane w różnych jednostkach. W takim przypadku trzeba je odpowiednio przeliczyć, albo poprosić o to doradców. W ostatniej części zaprezentowano nowe trendy w cięciu jabłoni w teorii i praktycznie podczas pokazu w sadzie Pana Kornela Studzińskiego.

W imprezie uczestniczyło kilkudziesięciu sadowników i młodzież szkolna z Pruszcza Gdańskiego.

Duże doświadczenie praktyczne i przygotowanie merytoryczne spotkało się z bardzo przychylnymi ocenami sadowników.

PODR w Lubaniu wyraża podziękowanie firmie PROCAM Polska za sponsorowanie i merytoryczne przygotowanie oraz Panu Rafaelowi Głodnickiemu za pomoc przy organizowaniu konferencji.

Ilość wyświetleń artykułu: 1113