Relacja z przebiegu konferencji: „Przywrócenie siły rodnej gleby – drogą do poprawy ekonomicznej gospodarstwa rolnego”

W dniu 13 marca 2019 roku w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się konferencja pod tytułem „Przywrócenie siły rodnej gleby – drogą do poprawy ekonomicznej gospodarstwa rolnego”. Otwarcia konferencji wraz z powitaniem zebranych gości dokonał Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – Andrzej Dolny.

Prelekcje związane z tematyką konferencji przedstawili zarówno specjaliści zajmujący się zawodowo prowadzeniem doświadczeń z zakresu stosowania preparatów jak również rolnicy, którzy w posiadanych gospodarstwach wdrożyli technologie probiotyczne w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Dodatkowo uczestnicy spotkania uzyskali wiele cennych informacji związanych z pozytywnym wpływem aplikowanej mikroflory w gospodarstwie domowym.

Jako pierwszy wykład wygłosił Sławomir Gacka, Prezes ProBiotics Polska Sp. z o.o., który zaprezentował uczestnikom temat „Czym jest gleba?”, dotyczący istoty funkcjonowania gleby oraz jej wartości plonotwórczej. Kolejne z prelekcji miały charakter praktycznych relacji z przebiegu procesu wdrażania technologii probiotycznych we własnych gospodarstwach rolnych i zostały przedstawione przez dwóch rolników gospodarujących na terenie gminy Nowa Karczma: Pawła Chamier-Gliszczyńskiego oraz Karola Hoeft.

Ostatni wykład wieńczący konferencję przedstawił Marek Brunka z Regionalnego Centrum Mikroorganizmów Brunka Natural. Zaprezentował temat „Probiotyki to coś więcej jak tylko gospodarstwo rolne”, w którym szczegółowo omówił znaczenie stosowania preparatów mikroorganicznych w różnych dziedzinach gospodarstwa domowego.

Konferencja zakończyła się dyskusją wśród wykładowców i zebranych producentów rolnych, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami, związanymi z wdrażaniem tego typu aplikacji w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Organizatorzy składają podziękowania sponsorom tego spotkania:

ProBiotics Polska Sp. z o.o

 

Brunka Natural

Opracował: Daniel Dąbrowski

Ilość wyświetleń artykułu: 356