Relacja z konferencji „Zastosowanie Pożytecznych Mikroorganizmów w produkcji rolnej celem obniżenia kosztów”

   W dniu 14 marca 2018 roku w siedzibie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się konferencja poświęcona tematyce „Zastosowania Pożytecznych Mikroorganizmów w produkcji rolnej celem obniżenia kosztów”. Otwarcia konferencji wraz z powitaniem zebranych gości dokonał Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Andrzej Dolny.

   Prelekcje związane z tematyką konferencji przedstawili zarówno specjaliści zajmujący się zawodowo prowadzeniem doświadczeń z zakresu stosowania preparatów mikrobiologicznych jak również rolnicy, którzy w posiadanych gospodarstwach wdrożyli technologie probiotyczne zarówno w  produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Dodatkowo uczestnicy spotkania uzyskali wiele cennych informacji związanych z pozytywnym wpływem rozwoju aplikowanej mikroflory w gospodarstwie domowym.

   Jako pierwszy przewód wykładów otworzył Pan Marek Brunka z Regionalnego Centrum Mikroorganizmów Brunka Natural, który zaprezentował uczestnikom wykład pt. „Przedstawienie wpływu ProBioEmów na zawartość próchnicy”, w którym szczegółowo omówił znaczenie gleby bogatej w mikroflorę i faunę jako fundamentu produkcji w gospodarstwie rolnym. Kolejne prelekcje miały  charakter relacji z wdrożenia technologii probiotycznych we własnych gospodarstwach rolnych i zostały przedstawione przez dwóch rolników gospodarujących na terenie gminy Nowa Karczma: Pana Pawła Chamier Gliszczyńskiego oraz Karola Hoeft. Po zakończeniu tej części konferencji zebrani na sali rolnicy wysłuchali wykładu pt. ”Wpływ ProBioEmów na wynik ekonomiczny gospodarstwa po 10 latach” przedstawionego przez Pana Mariana Hadriana, Licencjonowanego Doradcę ProBiotechnologii z ProBiotics Polska Sp. z o.o. W tej części spotkania przedstawiono wiele ciekawych informacji dotyczących ekonomicznych aspektów wykorzystania preparatów mikrobiologicznych m.in. w uprawie zbóż. Ostatni wykład wieńczący konferencję przedstawił Pan Sławomir Gacka, Prezes ProBiotics Polska Sp. z o.o., który zaprezentował uczestnikom „Czym są pożyteczne mikroorganizmy i jaka jest ich rola w procesie przywrócenia glebie jej siły rodnej”.

   Konferencja zakończyła się dyskusją wśród wykładowców i zebranych producentów rolnych, którzy podzielili się z pozostałymi zebranymi swoimi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem tego typu aplikacji w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Organizatorzy składają podziękowania sponsorom tego spotkania:

 

Opracował: Daniel Dąbrowski

 

Ilość wyświetleń artykułu: 994