Relacja z konferencji „Zasady tworzenia planu biznesowego dla Grup Producentów Rolnych”

W dniu 01.03.2018 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się konferencja pt. „Zasady tworzenia planu biznesowego dla Grup Producentów Rolnych”.

Gości przywitał Dyrektor PODR w Lubaniu Pan Andrzej Dolny, któremu temat Grup Producentów Rolnych jest doskonale znany. Aktualny stan grup w województwie pomorskim, korzyści z przynależności, najczęstsze problemy rolników przedstawił Pan Piotr Maćkowiak, pracownik PODR w Lubaniu. Następnie głos zabrała Pani Alicja Łepek – Główny specjalista – Broker innowacji w PODR w Lubaniu, przekazując informacje na temat możliwości finansowania rozwiązań innowacyjnych w ramach działania „Współpraca” oraz Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich. Panel dyskusyjno – warsztatowy poprowadzili Pan Tomasz Bieliński, Gł. specjalista ds. grup producentów rolnych – KPODR w Minikowie oraz Pan Łukasz Korcz-Lewandowski, Z-ca Dyrektora Pomorskiego OR ARiMR wraz z zespołem zajmującym się analizą wpływających do ARiMR wniosków. Omówione zostały zasady organizowania Grup Producentów Rolnych (m.in. akt założycielski) oraz krok po kroku zasady opracowania planu biznesowego dla Grup Producentów Rolnych. Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem. Pojawili się na niej rolnicy, uczniowie czwartych klas (profil technik – rolnik) z Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie, przedstawiciele już istniejących Grup Producenckich (także z innych województw np. z woj. wielkopolskiego – Poznań), czy Szkolnictwa Wyższego z Warszawy. Przebieg konferencji miał charakter dyskusji. Każdy mógł swobodnie wypowiedzieć się, zadawać pytania i uzyskać wyczerpujące odpowiedzi.

Uczestnicy konferencji otrzymali dużo praktycznych informacji, mogli wymienić się doświadczeniami oraz nawiązać nowe kontakty.

Dziękujemy przedstawicielom Pomorskiego OR ARiMR oraz KPODR w Minikowie za przeprowadzenie wykładów, jak również młodzieży z Zespołu Szkół Rolniczych w Bolesławowie i wszystkim Gościom za liczne przybycie i czynne uczestnictwo w konferencji.

Piotr Maćkowiak

Ilość wyświetleń artykułu: 841