Relacja z konferencji pt.: „Dochodowość gospodarstw rolnych na podstawie rachunkowości PL FADN”

26 maja 2017 r. w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu, odbyła się konferencja wojewódzka poświęcona dochodowości gospodarstw rolnych na podstawie rachunkowości PL FADN oraz działaniom administracyjnym wpływającym na funkcjonowanie sektora rolnego.

Konferencję otworzył Ryszard Zarudzki – podsekretarz stanu w MRiRW, który przedstawił polskie priorytety w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020. Jak podkreślił wiceminister, Polska jest za utrzymaniem dotychczasowej struktury WPR składającej  się z trzech komponentów tj. wspólnej organizacji rynków rolnych, płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich, chociaż wymagają one wielu szczegółowych modyfikacji i uproszczeń. Ponadto ważne jest aby nowe rozwiązania WPR zapewniały równe warunki konkurencyjności na jednolitym rynku UE, stąd priorytetem polskiego rządu jest dążenie do wyrównania stawek płatności bezpośrednich. Dodał także, iż nowe rozwiązania WPR powinny umożliwiać niwelowanie różnic w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich krajów rozszerzonej UE.

Dalsza część konferencji poświęcona była tematowi dochodowości gospodarstw rolnych na podstawie wyników badań prowadzonych w systemie rachunkowości Polskiego FADN. Omówiono zagadnienia dotyczące usytuowania dochodowości polskich gospodarstw rolnych na tle gospodarstw unijnych, poziomu i struktury dochodów rodzin rolników w gospodarstwach prowadzących rachunkowość FADN oraz kształtowania się sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych w województwie pomorskim. Referaty na ten temat wygłosili przedstawiciele IERiGŻ-PIB w Warszawie, w osobie Pełnomocnika Dyrektora ds. PL FADN – Zbigniewa Floriańczyka i Katarzyny Kambo  oraz Koordynator ds. PL FADN w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu – Daniel Roszak.

Na zakończenie konferencji głos zabrali: Sylwia Skupień – Zastępca Dyrektora Pomorskiego OR ARiMR w Gdyni, Rafał Karlikowski – Zastępca Dyrektora  OT ARR w Gdyni oraz  Ryszard Drzewiecki – Kierownik Sekcji Gospodarowania Zasobem ANR OT w Gdańsku, którzy przedstawili bieżące działania  oraz najbliższe zadania stojące przed tymi instytucjami.

W konferencji uczestniczyli rolnicy, doradcy rolniczy, przedstawiciele organizacji rolniczych, samorządów lokalnych oraz instytucji działających w otoczeniu wsi i rolnictwa.

Materiały z konferencji

Ilość wyświetleń artykułu: 2111