Relacja z konferencji „Program „Czyste Powietrze” i inne działania służące ochronie środowiska”

W dniu 8 listopada br., w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła się konferencja pt. „Program Czyste Powietrze i inne działania służące ochronie środowiska”.
Konferencję otworzył Andrzej Dolny – dyrektor PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych oraz działań, które ją wspierają, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zapoznał gości z inicjatywami, jakie podejmuje nasz Ośrodek w zakresie OZE. W PODR w Lubaniu są już zainstalowane: pompa ciepła – ogrzewająca budynki, ogniwa fotowoltaiczne – wytwarzany prąd jest wykorzystywany na potrzeby własne i do pracy pompy ciepła. W planach jest zainstalowanie farmy fotowoltaicznej oraz małej elektrowni wiatrowej.
Budowa instalacji OZE, poza korzyściami ekonomicznymi dla firmy, ma również cel edukacyjny. Funkcjonujące instalacje pozwolą na prowadzenie zajęć praktycznych w ramach konferencji, pokazów lub szkoleń, dzięki czemu możliwe będzie zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich nt. korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii we własnych gospodarstwach domowych lub rolnych.
Pierwszy wykład pt. „Poziom i struktura wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i Unii Europejskiej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych i ekonomicznych ogrzewania domu jednorodzinnego” wygłosił prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który omówił aktualny udział energii odnawialnej w Polsce i w Europie oraz cele w tym zakresie na 2020 rok, a także strukturę pozyskania energii w Polsce i Unii Europejskiej i dynamikę rozwoju instalacji OZE do wytwarzania energii elektrycznej w Polsce. Ponadto przedstawił zużycie paliwa, koszty i emisję podczas wytwarzania energii cieplnej dla domu jednorodzinnego (uwzględniając zastosowane różnych paliw – odnawialnych i kopalnych, na podstawie badań prowadzonych od 9 lat).
Kolejny wykład pt. „Krajowy program Czyste Powietrze – finansowanie ograniczania niskiej emisji” zaprezentował Marcin Gregorowicz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Prelegent szczegółowo omówił nowo uruchomiony krajowy program „Czyste Powietrze”. Przedstawił zasady, warunki i działania objęte dofinansowaniem w ramach programu (dotacja lub/i pożyczka). Zaprezentował też etapy przygotowania wniosku i etapy realizacji umowy, wskazując wiele praktycznych przykładów.
Zanieczyszczenie powietrza i tworzący się w wielu regionach Polski smog jest wynikiem złego spalania niewłaściwych lub słabej jakości paliw stałych, w starego typu piecach i kotłach. W związku z tym ograniczanie emisji CO2, w dużej mierze odpowiedzialnego za efekt cieplarniany, jest poważnym wyzwaniem. Dlatego uruchomienie wieloletniego programu jest bardzo cenną inicjatywą, która może trwale ograniczyć niską emisję. Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Ma być to ograniczane poprzez wymianę pieców, termomodernizację – obniżanie zapotrzebowania na energię oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.
O tym, jak ważne jest właściwe przechowywanie paliw płynnych w gospodarstwie rolnym, mówił Sławomir Czajkowski, dyrektor Swimer Toruń. W trakcie wystąpienia pt. „Korzyści płynące z zastosowania innowacyjnych zbiorników firmy Swimer w kontekście ochrony środowiska i obowiązujących przepisów prawnych” zaprezentował ofertę firmy, która produkuje szeroką gamę zbiorników do przechowywania oleju napędowego wraz z dystrybutorami i zbiorniki do płynnych nawozów lub wody oraz przedstawił przepisy prawne dotyczące magazynowania paliw w gospodarstwach rolnych.
Ostatnim punktem programu konferencji był temat: „Możliwości produkcji oraz wykorzystania wybranych gatunków roślin na cele przemysłowe. Temat omówił dr inż. Michał Krzyżaniak – przedstawiciel firmy BioWarmia, Bioenergia, Biosurowce -„3B” realizującej projekt PANACEA. Następnie prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski zaprezentował przykłady upraw wybranych roślin i ich wykorzystania w przemyśle.
Poza wykładami uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą firmy EKOTEC z Baldramu k. Kwidzyna. Firma zajmuje się instalacją wszystkich typów urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Podczas konferencji pokazała przykład kolektora słonecznego i ogniwa fotowoltaicznego.

Serdecznie dziękujemy wykładowcom za wygłoszenie interesujących wykładów, które spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wszystkim uczestnikom: rolnikom, młodzieży, przedstawicielom samorządów i doradcom dziękujemy za liczne pytania skierowane do prelegentów i za przybycie do Starego Pola.
Dziękujemy również sponsorom: firmie SWIMER z Torunia i przedstawicielowi projektu PANACEA za wkład w organizację spotkania.
Mamy nadzieję, że zaprezentowane tematy przyczynią się do popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zachęcą wiele osób do skorzystania ze środków programu „Czyste Powietrze”, co przyniesie wymierne korzyści nie tylko inwestorom, ale wszystkim mieszkańcom naszego regionu.

Adam Kopeć

Materiały z konferencji

Ilość wyświetleń artykułu: 668