Relacja z konferencji „Ożywić pola i lasy – równowaga gatunkowa w przyrodzie”

W dniu 9 maja br. odbyła się konferencja pt. „Ożywić pola i lasy – równowaga gatunkowa w  przyrodzie”, zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, przy współpracy z Janem Sztąborowskim, członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Konferencję zorganizowano w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wydarzenie uroczyście otworzył Andrzej Dolny, Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz Jan Sztąborowski.

Pierwszym prelegentem konferencji był dr hab. Robert Kamieniarz – Kierownik Katedry Łowiectwa i  Ochrony Lasu na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który wygłosił wykład pt.: „Poprawa warunków środowiskowych, szansą na odbudowę liczebności zwierzyny”. Omówił on zagadnienia związane ze zmieniającym się stanem środowiska naturalnego, które mają wpływ na bytowanie zwierzyny drobnej. Zwrócił też szczególną uwagę na zwiększającą się populację drapieżników, głównie lisów, wymieniając jako jedną z przyczyn szczepienia przeciw wściekliźnie tych zwierząt.

Kolejny wykład zaprezentował Jan Sztąborowski, który omówił „Techniczno-organizacyjne zabiegi mające wpływ na zwiększenie liczebności zwierzyny drobnej”. W swoim wystąpieniu przedstawił budowle i urządzenia, dzięki którym można poprawić warunki bytowania zwierzyny drobnej. Dostarczając do środowiska drobne gryzonie (myszy, dzikie króliki) będące pokarmem dla drapieżników co wpłynie na zwiększenie populacji zajęcy, kuropatw i dzikich kaczek.

W ostatniej części spotkania Henryk Ordanik, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Przyrodniczego „Borek”, opowiedział o „Sposobach organizowania się społeczności lokalnych w  celu rozwiązywania problemów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.” Podczas swojej wypowiedzi podkreślał, jak ważna jest integracja i wymiana wiadomości pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi do których należą min. leśnicy, rolnicy i myśliwi.

Wszyscy uczestnicy konferencji z wielką uwagą wysłuchali wszystkich wystąpień oraz aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

Serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za udział w konferencji.

Magdalena Zacholla
Dział Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa

Ilość wyświetleń artykułu: 990