Relacja z konferencji nt. „Sieć Innowacji w Rolnictwie – Klucz do Nowoczesności”

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku zorganizował w listopadzie 2 konferencje promujące Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Sieć została utworzona w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w celu wsparcia innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Pan Antoni Hajdaczuk oraz dr Daniel Roszak, pracownicy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, przybliżyli uczestnikom koncepcję Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Polsce i w województwie pomorskim. Przedstawili oni jej rolę, cele i zadania oraz zadania poszczególnych instytucji, partnerów sieci oraz tematy dotyczące finansowania innowacji w rolnictwie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwsza konferencja odbyła się 16 listopada br. w Dziale Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa w Lubaniu, pn. „Sieć Innowacji w Rolnictwie – Klucz do Nowoczesności. Odnawialne źródła energii w gospodarstwach domowych w rolnictwie – przykłady innowacyjnych zastosowań”.

Wykładowcy podkreślili szczególną rolę odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Jako pierwsze zostały omówione pompy ciepła o różnych systemach wykorzystywania źródła zasilania. Wykładowca Adam Koniszewski – przedstawiciel firmy Glen Dimplex Polska, przedstawił istotę ich działania, walory użytkowe oraz zastosowanie w rolnictwie i gospodarstwie domowym, omówił  zalety i wady każdego systemu, a także udzielił wyczerpujących odpowiedzi na temat ich prawidłowego działania systemu oraz zaprezentował najczęściej popełniane błędy podczas realizacji inwestycji.

Pan Michał Drożdziewski – pracownik ELAR Technika Systemowa, przedstawił metody instalacji pomp ciepła oraz ich doboru adekwatnie do potrzeb. Wyjaśnił na co należy zwrócić uwagę przy wyborze wykonawcy. W dalszej części wystąpienia zostały omówione panele fotowoltaiczne i korzyści płynące z ich zainstalowania. Pan Zdzisław Czucha z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wypowiedział się na temat możliwości dofinansowania inwestycji OZE. Uczestnicy konferencji zwiedzili mikro biogazownie rolniczą kontenerową o mocy 10 kW, po której oprowadził dr inż. Bartosza Dębski z Politechniki Gdańskiej. Z kolei Andrzej Okrój, kierownik DR Lubań przedstawił praktyczne rady, co zrobić gdy chcemy wybudować wiatrak. Aleksander Mach – Dyrektor PODR w Gdańsku, przybliżył wizję budowy planowanego Centrum Energii Odnawialnej w Lubaniu, a także wizualizację adaptacji budynku na cele biurowe przyszłej siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Druga konferencja odbyła się 25 listopada 2015 r.  w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Oddział w Starym Polu, pn. „Sieć Innowacji w Rolnictwie – Klucz do Nowoczesności. Rolnictwo Precyzyjne – przykłady innowacyjnych zastosowań”.

Innowacyjność w rolnictwie precyzyjnym zaprezentował p. Jerzy Koronczok i Artur Koźlik, reprezentanci firmy AGROCOM Polska.

Przedstawili oni możliwości stosowania technik precyzyjnego rolnictwa w zabiegach agrotechnicznych (uprawa, nawożenie, siew, ochrona roślin). Scharakteryzowali sygnały korekcyjne, pokazali korzyści płynące z systemu jazdy automatycznej wspomaganej nawigacją satelitarną, omówili sposoby prawidłowego ulokowania  stacji, proces transmisji danych oraz właściwy dobór korekcji.

Kolejny temat dotyczył przedsiewnego i pogłównego zmiennego nawożenia roślin (badanie zasobności gleb, skanowanie pól, badanie stanu łanu, tworzenie map). Omówiony został system CROP SENSOR wykorzystujący technikę pomiarową ISARIA, jego budowa i ustawienia, zastosowanie, kompatybilność oraz korzyści dla rolnika.

Ostatni wykład dotyczył programów do przetwarzania danych w rolnictwie precyzyjnym i zarządzania gospodarstwem. Uczestnikom przedstawione zostały następujące  programy:

365 FarmNet – system zarządzania danymi, określany jako „jeden system dla wielu systemów”, który dopasowany indywidualnie do klienta, łączy produkcję roślinną i zwierzęcą.

CLAAS TELEMATICS – system pozwalający na optymalizację prac polowych. Program wysyła raport o analizie czasu pracy i pozostałych ważnych wartościach dotyczących maszyny. Wspomaga optymalizację zużycia paliwa, przyczynia się do poprawy i planowania czasu pracy oraz sprawniejszej obsługi serwisowej maszyny.

AGRO-OBSERWATOR – system określania stanu i strat roślin polowych za pomocą bezzałogowych obiektów latających UAV.

Uczestnikom konferencji został zapewniony serwis kawowy, obiad oraz materiały konferencyjne.

Lubań


Stare Pole

 

 

Ilość wyświetleń artykułu: 2246